54448
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/maaned
54448
Lavere metallpriser
statistikk
2011-11-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Produsentprisindeksen15. oktober 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere metallpriser

Fra september til oktober 2011 gikk PPI svakt opp. Høyere priser innenfor utvinning av råolje og naturgass var den viktigste årsaken, men prisnedgang for noen energivarer dempet oppgangen. Metallprisene fortsatte å falle. Fra oktober i fjor til oktober i år har de gått ned 3 prosent.

Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100

Produsentprisindeksen steg med 0,1 prosent fra september til oktober 2011. Høyere priser innenfor olje- og gassutvinning var den viktigste grunnen til dette, men også prisoppgang innenfor kjemisk- og farmasøytisk industri var en viktig forklaring. Det var imidlertid fallende priser innenfor petroleums- og kullvareindustri, samt innenfor metallindustrien. Disse to næringene bidro til å moderere oppgangen i PPI. For flere av næringene i PPI var det ulik prisutvikling på eksportmarkedet og hjemmemarkedet.

Samlet prisoppgang innenfor utvinning av råolje og naturgass var på 0,4 prosent. Oppgangen var såpass moderat fordi økte gasspriser, til dels, ble oppveid av at oljeprisen sank fra september til oktober. Innenfor kjemisk og farmasøytisk industri steg prisene 1,4 prosent i perioden. Her var det særlig prisoppgang på 2,8 prosent for kjemiske råvarer som bidro, og prisene steg på både hjemme- og eksportmarkedet.

Prisene gikk ned 1,2 prosent innenfor petroleums- og kullvareindustrien. Grunnen til dette var at prisene på eksportmarkedet falt. På hjemmemarkedet var det derimot noe prisoppgang. For metallindustrien var september til oktober enda en periode med prisnedgang. Også for denne gruppen var det prisene på eksportmarkedet som falt, mens prisene på hjemmemarkedet steg med 1,7 prosent.

Tolvmånedersendring: Lavere metallpriser

Fra oktober 2010 til oktober 2011 steg PPI 15,3 prosent. Den klart viktigste grunnen var en prisoppgang på 30 prosent innenfor utvinning av råolje og naturgass. Prisoppgang innenfor petroleums- og kullvareindustrien samt næringsmidler bidro også sterkt, med prisvekst på henholdsvis 23,4 prosent og 5,4 prosent.

I samme periode var det nedgang på over 26 prosent i elektrisitetsprisene. Dette var den gruppen som hadde det sterkeste bidraget i motsatt retning. En annen gruppe som opplevde prisnedgang var metallindustrien. I september hadde de svakt negativ tolvmånedersendring for første gang siden november 2009. I oktober gikk tolvmånedersendringen ned 2,8 prosentpoeng fra september.

Produsentprisindeks. 2000=100
  Oktober 2011 Endring i prosent
     September 2011-
oktober 2011
   Oktober 2010-
oktober 2011
Totalindeks  240,3 0,1 15,3
       
Utvinning av råolje og naturgass  368,5 0,4 30,0
Industri og bergverksdrift  155,5 -0,1 6,1
Kraftforsyning  229,6 -0,6 -26,1
       
Etter varetype      
Innsatsvarer  143,5 0,3 2,3
Investeringsvarer  127,8 -0,1 1,2
Konsumvarer  133,1 -0,2 5,5
Energivarer  344,1 0,1 25,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB