84943
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/arkiv
84943
Lav prisvekst for industrien
statistikk
2012-09-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Produsentprisindeksen15. august 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lav prisvekst for industrien

Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp 2,3 prosent fra juli til august 2012. Økningen kommer i stor grad av høyere priser på energivarer. Prisene innenfor industri og bergverksdrift økte med 0,2 prosent.

Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100

Prisene innenfor utvinning og utvinningstjenester økte med 3,6 prosent fra juli til august. Etter å ha falt i årets andre kvartal, har prisen på olje steget de siste to månedene. Fra juli til august gikk prisen på råoljen Brent Blend, målt i norske kroner, opp med 7,3 prosent. På grunn av en styrking av krona mot amerikanske dollar gikk prisen på gass noe ned. Høyere oljepris bidro dessuten til at prisene innenfor petroleums- og kullvareindustrien gikk opp 5,9 prosent. Samtidig gikk prisene for kraftforsyning, som i all hovedsak består av elektrisk strøm, opp 18,2 prosent, etter å ha falt kraftig måneden før. Økning i prisene for disse energivarene er de viktigste årsakene til at PPI samlet sett steg med 2,3 prosent fra juli til august.

Prisene i norsk industri gikk svakt opp samlet sett

Ser man på næringene innenfor industri og bergverksdrift økte prisene 0,2 prosent fra juli til august. Grunnen til at indeksen for disse næringene øker samlet sett, er prisveksten for raffinerte petroleumsprodukter. For bergverksdrift gikk prisene ned 1,9 prosent. Sett bort fra raffineringsnæringen gikk prisene i de andre industrinæringene også ned. Metallindustrien har opplevd fallende priser over en lengre periode, og fra juli til august sank indeksen med 2,7 prosent. Andre næringer hvor prisene falt var kjemisk industri, næringsmiddelindustri, maskinindustri og data- og elektrisk utstyrsindustri.

På hjemmemarkedet, det vil si varer som er produsert og solgt til kunder i Norge, steg indeksen for industrinæringene med 0,7 prosent. Veksten er altså noe høyere enn for PPI samlet sett, som omfatter både salg til hjemmemarkedet og eksport. Grunnen til at veksten er høyere på hjemmemarkedet enn for eksporten, er at næringer som metallindustri og kjemisk industri utgjør en større andel av eksporten enn av salget til norske kunder, og for disse næringene har prisene falt. For mer detaljer om eksportpriser kan man se på pris- og volumindeksene for utenrikshandelen. Samtidig er det også på hjemmemarkedet slik at prisene faller i industrinæringene hvis man ser bort fra prisveksten innenfor petroleums- og kullvareindustrien.

PPI opp 4,4 prosent de siste tolv månedene

Sammenlignet med samme måned i 2011 var PPI 4,4 prosent høyere i august i år. Prisene innenfor utvinnings- og utvinningstjenester var 11,4 prosent høyere. Sammen med en prisvekst på 9,6 prosent i petroleums- og kullvareindustri bidro dette sterkt til økningen i PPI samlet sett. I motsatt retning trakk prisene innenfor kraftforsyning. Disse var over 30 prosent lavere i august i år enn i samme måned i fjor, til tross for prisøkningen den siste måneden.

For industri og bergverksdrift var prisene 1,8 prosent høyere enn ett år før. Som nevnt har prisene på raffinerte oljeprodukter bidratt mye til økningen her. En annen viktig næring som har opplevd økte priser siden i fjor, er maskinindustrien. Her var indeksen 1,9 prosent høyere enn for tolv måneder siden. Samtidig fikk metallindustrien 10,8 prosent lavere priser for sine varer i august i år sammenlignet med samme måned i fjor.

Produsentprisindeks. 2000=100
  August 2012 Endring i prosent
  Juli 2012-august 2012 August 2011-august 2012
Totalindeks  246,1 2,3 4,4
       
Utvinning og utvinningstjenester  390,8 3,6 11,4
Industri og bergverksdrift  158,1 0,2 1,8
Kraftforsyning  183,7 18,2 -30,8
       
Etter varetype      
Innsatsvarer  141,9 -1,3 -1,4
Investeringsvarer  129,1 - 1,2
Konsumvarer  134,0 -0,9 0,8
Energivarer  359,6 5,2 8,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB