84941
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/arkiv
84941
Oljeprisen trakk PPI opp
statistikk
2012-08-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Produsentprisindeksen15. juli 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oljeprisen trakk PPI opp

Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp 1,1 prosent fra juni til juli 2012. Oppgang i oljeprisen trakk den totale indeksen opp, mens lavere strømpriser trakk motsatt vei.

Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100

Utvinning av råolje og naturgass økte med 4,6 prosent fra juni til juli. Hovedårsaken til oppgangen var høyere oljepris i juli sammenliknet med måneden før. Prisen på råolje (Brent Blend, målt i NOK) steg med 8,5 prosent, etter å ha falt med om lag 20 prosent fra mars til juni. Gassprisen har derimot opplevd en liten nedgang fra juni til juli.

Elektrisitetsprisene gikk ned med 23,3 prosent fra juni til juli. Både prisnedgang i systemprisen på den nordiske kraftbørsen Nordpool og billigere strøm solgt til norske husholdninger kan forklare prisfallet. Systemprisen sank med over 45 prosent fra juni til juli og nådde et historisk lavt nivå på bare 102,52 NOK/MWh. Høye tilsig kombinert med høy fyllingsgrad i norske vannmagasiner var grunnen til lavere priser på elektrisitet i juli.

Prisene i norsk industri gikk svakt opp

Prisene i industrien har økt noe fra juni til juli. Næringene som bidro mest til oppgangen i industrien var næringsmiddelindustri samt petroleums- og kullvareindustri. Her økte prisene med henholdsvis 1,0 og 3,1 prosent. Prisoppgangen for næringsmiddelindustrien skrev seg fra høyere priser innenfor samtlige varegrupper på hjemmemarkedet. Frukt og grønnsaker, korn og kornvarer samt fôrvarer var varegrupper med størst prisoppgang fra juni til juli. Nedgang i eksportprisene på bearbeidet fisk og fiskevarer var derimot noe som dempet prisoppgangen i næringen.

Prisoppgangen innenfor petroleums- og kullvareindustri var størst på eksportmarkedet. Dette var en følge av høyere priser på en rekke petroleumsprodukt, som fyringsolje, gassolje og bensin.

Metallindustri samt kjemisk og farmasøytisk industri var de viktigste næringene som bidro til å dempe oppgangen i industrien. Prisfallet i metallindustrien på 1,4 prosent kom fra lavere priser på jern og stål, samt ikke jernholdige metaller. Når det gjelder kjemisk og farmasøytisk industri, var det kjemiske råvarer som var hovedårsaken til prisnedgangen i næringen.

Lavere priser de siste tolv månedene

Produsentprisindeksen falt 0,6 prosent fra juli 2011 til juli 2012. Som i juni var hovedårsaken til nedgangen i PPI siste tolv måneder et fall i priser på elektrisitet samt prisnedgang innenfor metallindustrien. Prisene i disse gruppene gikk ned med henholdsvis 41,6 og 10,1 prosent.

Utvinning av råolje og naturgass samt næringsmiddelindustri var to næringer som dempet prisnedgangen i tolvmånedersendringen. Her gikk prisene opp med henholdsvis 2,2 og 2,4 prosent fra juli i fjor til juli i år.

Produsentprisindeks. 2000=100
  Juli 2012 Endring i prosent
  Juni 2012-juli 2012 Juli 2011-juli 2012
Totalindeks  240,5 1,1 -0,6
       
Utvinning og utvinningstjenester  377,3 4,0 2,6
Industri og bergverksdrift  157,8 0,6 0,6
Kraftforsyning  155,4 -23,3 -41,6
       
Etter varetype      
Innsatsvarer  143,7 -0,1 -1,4
Investeringsvarer  129,1 0,0 1,7
Konsumvarer  135,2 0,4 2,0
Energivarer  341,9 2,3 -1,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB