Planer og meldinger 2007:16

Strategi for kompetanseutvikling

Statistisk sentralbyrå skal være en attraktiv arbeidsplass hvor læring, fornyelse og forbedring er en del av hverdagen.

En institusjon som teller

Statistisk sentralbyrå skal være en attraktiv arbeidsplass hvor læring, fornyelse og forbedring er en del av hverdagen. Målrettet og systematisk satsing på kunnskapsdeling og kompetanseutvikling skal sikre at den enkelte medarbeider og SSB har rett kompetanse. Skiftende omgivelser og rammebetingelser medfører at SSB må forholde seg til nye brukerbehov, rask teknologisk utvikling, nye samarbeidsformer og økt konkurranse om kvalifisert arbeidskraft.

SSB skal være i forkant og møte disse og andre utfordringer ved å satse strategisk og systematisk på kompetanseutvikling på alle nivåer i organisasjonen.

Om publikasjonen

Tittel

Strategi for kompetanseutvikling

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2007:16

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

1 b.

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt