115853
115853
omssb
2013-05-28T16:13:00.000Z
no

Om oss

SSB er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunnet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

utvalgt innhold

SSBs virksomhet

Hva vi gjør.

Strategier

SSBs strategidokumenter gir de overordnede føringene for vår virksomhet.

Organisasjonskart

Oversikt over ledelsen i SSB og SSBs styre.

Historie

Hva har skjedd i SSB siden 1876.

Nyheter om SSB

Nytt om SSBs virksomhet.