328746
328746
faktaside
2017-11-09T09:46:00.000Z
no

Fakta

Slik brukes skattepengene

Innhold på siden

Hvordan bruker stat og kommune midlene vi har til rådighet i fellesskap? Her ser du hvordan offentlige utgifter fordeles på helse, utdanning og andre fellesgoder.

Totalt

Nøkkeltall

Totalt antall kroner det offentlige bruker

Totalt antall kroner det offentlige bruker

1623 milliarder kroner

[ 2017 ]

Pengene som brukes av det offentlige stammer hovedsaklig fra skatter, avgifter og avkastning på kapital. Under kan du se hvordan disse pengene brukes på ulike områder. Kilden til tallene som er brukt på denne siden er statistikken Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, der du finner flere tall om offentlige inntekter og utgifter, inkludert tall for tidligere år.

Pensjon og sosiale ytelser

Nøkkeltall

Total pengebruk på pensjon og sosiale ytelser

Total pengebruk på pensjon og sosiale ytelser

652 milliarder kroner

[ 2017 ]

Fordeling av pengebruken på pensjon og sosiale ytelser

2017
2017
Alderspensjon 247.7
Sykdom og uførhet 221.8
Barnehage, barnevern og barnetrygd 116.3
Sosiale stønader 35.1
Arbeidsledighet 16.0
Forskning og utvikling 0.9
Annet 14.5
Fordeling av pengebruken på pensjon og sosiale ytelser
2017
Alderspensjon 247.7
Sykdom og uførhet 221.8
Barnehage, barnevern og barnetrygd 116.3
Sosiale stønader 35.1
Arbeidsledighet 16.0
Forskning og utvikling 0.9
Annet 14.5

Helse

Nøkkeltall

Total pengebruk på helse

Total pengebruk på helse

275 milliarder kroner

[ 2017 ]

Fordeling av pengebruken på helse

2017
2017
Sykehustjenester 166.2
Legetjenester 66.2
Legemidler, hjelpemidler og utstyr 17.7
Forebyggende helsearbeid 8.2
Forskning og utvikling 6.9
Annet 10.2
Fordeling av pengebruken på helse
2017
Sykehustjenester 166.2
Legetjenester 66.2
Legemidler, hjelpemidler og utstyr 17.7
Forebyggende helsearbeid 8.2
Forskning og utvikling 6.9
Annet 10.2

Utdanning

Nøkkeltall

Total pengebruk på utdanning

Total pengebruk på utdanning

184 milliarder kroner

[ 2017 ]

Fordeling av pengebruken på utdanning

2017
2017
Grunnskole 79.8
Videregående skole 41.8
Universitets- og høgskoleutdanning 39.9
Utdanning på andre nivåer 15.1
Støttetjenester tilknyttet utdanning 3.0
Forskning og utvikling 0.6
Annet 3.3
Fordeling av pengebruken på utdanning
2017
Grunnskole 79.8
Videregående skole 41.8
Universitets- og høgskoleutdanning 39.9
Utdanning på andre nivåer 15.1
Støttetjenester tilknyttet utdanning 3.0
Forskning og utvikling 0.6
Annet 3.3

Næringsøkonomiske formål

Nøkkeltall

Total pengebruk på næringsøkonomiske formål

Total pengebruk på næringsøkonomiske formål

171 milliarder kroner

[ 2017 ]

Fordeling av pengebruken på næringsøkonomiske formål

2017
2017
Transport 113.8
Jordbruk og fiske 19.1
Arbeidsmarked 14.8
Forskning og utvikling 11.3
Energi 4.1
Annet 8.1
Fordeling av pengebruken på næringsøkonomiske formål
2017
Transport 113.8
Jordbruk og fiske 19.1
Arbeidsmarked 14.8
Forskning og utvikling 11.3
Energi 4.1
Annet 8.1

Fritid, kultur og religion

Nøkkeltall

Total pengebruk på fritid, kultur og religion

Total pengebruk på fritid, kultur og religion

51 milliarder kroner

[ 2017 ]

Fordeling av pengebruken på fritid, kultur og religion

2017
2017
Kultur 21.4
Fritid og sport 13.1
Den norske kirke og andre trossamfunn 9.7
Forskning og utvikling 2.1
Kringkasting og forlagsvirksomhet 0.4
Annet 4.3
Fordeling av pengebruken på fritid, kultur og religion
2017
Kultur 21.4
Fritid og sport 13.1
Den norske kirke og andre trossamfunn 9.7
Forskning og utvikling 2.1
Kringkasting og forlagsvirksomhet 0.4
Annet 4.3

Forsvar

Nøkkeltall

Total pengebruk på forsvar

Total pengebruk på forsvar

56 milliarder kroner

[ 2017 ]

Fordeling av pengebruken på forsvar

2017
2017
Militært forsvar 50.5
Sivilforsvar 1.8
Utenlandsk militær bistand 1.4
Forskning og utvikling 0.9
Annet 1.0
Fordeling av pengebruken på forsvar
2017
Militært forsvar 50.5
Sivilforsvar 1.8
Utenlandsk militær bistand 1.4
Forskning og utvikling 0.9
Annet 1.0

Offentlig orden og trygghet

Nøkkeltall

Total pengebruk på offentlig orden og trygghet

Total pengebruk på offentlig orden og trygghet

38 milliarder kroner

[ 2017 ]

Fordeling av pengebruken på offentlig orden og trygghet

2017
2017
Politi 18.9
Brannvesen og redningstjenester 7.8
Domstoler 5.1
Fengsler 4.8
Forskning og utvikling 0.5
Annet 0.8
Fordeling av pengebruken på offentlig orden og trygghet
2017
Politi 18.9
Brannvesen og redningstjenester 7.8
Domstoler 5.1
Fengsler 4.8
Forskning og utvikling 0.5
Annet 0.8

Miljøvern

Nøkkeltall

Total pengebruk på miljøvern

Total pengebruk på miljøvern

30 milliarder kroner

[ 2017 ]

Fordeling av pengebruken på miljøvern

2017
2017
Avløp og kloakk 13.0
Avfallshåndtering 6.8
Bekjempelse av forurensing 3.8
Landskapsvern og biologisk mangfold 1.7
Forskning og utvikling 1.1
Annet 3.1
Fordeling av pengebruken på miljøvern
2017
Avløp og kloakk 13.0
Avfallshåndtering 6.8
Bekjempelse av forurensing 3.8
Landskapsvern og biologisk mangfold 1.7
Forskning og utvikling 1.1
Annet 3.1

Bolig og nærmiljø

Nøkkeltall

Total pengebruk på bolig og nærmiljø

Total pengebruk på bolig og nærmiljø

26 milliarder kroner

[ 2017 ]

Fordeling av pengebruken på bolig og nærmiljø

2017
2017
Bolig og regulering i kommunene 15.6
Vannforsyning 10.4
Forskning og utvikling 0.0
Fordeling av pengebruken på bolig og nærmiljø
2017
Bolig og regulering i kommunene 15.6
Vannforsyning 10.4
Forskning og utvikling 0.0

Annen offentlig tjenesteyting

Nøkkeltall

Total pengebruk på annen offentlig tjenesteyting

Total pengebruk på annen offentlig tjenesteyting

140 milliarder kroner

[ 2017 ]

Fordeling av pengebruken på annen offentlig tjenesteyting

2017
2017
Stortinget og andre myndigheter ikke i andre kategorier 59.9
Internasjonal bistand 30.2
Renteutgifter 20.5
Diverse offentlig administrasjon 15.9
Grunnforskning 10.4
Forskning og utvikling 2.3
Annet 0.9
Fordeling av pengebruken på annen offentlig tjenesteyting
2017
Stortinget og andre myndigheter ikke i andre kategorier 59.9
Internasjonal bistand 30.2
Renteutgifter 20.5
Diverse offentlig administrasjon 15.9
Grunnforskning 10.4
Forskning og utvikling 2.3
Annet 0.9

Les også