Alt innhold for området innvandring og innvandrere

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Valgdeltakelsen blant innvandrerne økte svakt

  Innvandrere fra hovedsakelig afrikanske og asiatiske land var noe mer ivrige til å stemme ved årets stortingsvalg enn for fire år siden.

  Artikkel
 • Rekordmange har kommet fra Syria siste par år

  Norge har tatt imot rekordmange overføringsflyktninger de siste to årene, de fleste av disse er syrere. Blant overføringsflyktningene som kom i årene 2008–2015 blir andelen sysselsatte større for hvert år de bor her.

  Artikkel
 • Rekordmange har kommet fra Syria siste par år

  Samfunnsspeilet 4/2017

  Norge har tatt imot rekordmange overføringsflyktninger de siste to årene, de fleste av disse er syrere. Blant overføringsflyktningene som kom i årene 2008–2015 blir andelen sysselsatte større for hvert år de bor her.

  Artikkel
 • Mange innvandret til arbeid og familie

  Hvorfor kommer innvandrere til Norge? Siden 1990 har det kommet 1 275 000 personer til Norge, hvor flukt og familiegjenforening er de viktigste årsakene. I 2016 kom det rekordmange flyktninger, men likevel kom det enda flere familieinnvandrere.

  Artikkel
 • Innvandrermenns helse svekket blant de eldste

  Innvandrerkvinners helse er generelt dårligere enn helsen hos innvandrermenn. Men helsen er betydelig dårligere hos de eldste enn de yngste innvandrermennene.

  Artikkel
 • Innvandrermenns helse svekket blant de eldste

  Samfunnsspeilet 4/2017

  Innvandrerkvinners helse er generelt dårligere enn helsen hos innvandrermenn. Men helsen er betydelig dårligere hos de eldste enn de yngste innvandrermennene.

  Artikkel
 • Dårligere levekår, men likevel høy tillit og sterk tilhørighet

  Innvandrere har dårligere levekår enn befolkningen sett under ett. Samtidig har de høy tillit til institusjoner og sterk tilhørighet til Norge.

  Artikkel
 • Ny dobling i deltakere fra Syria

  I løpet av 2016 deltok 41 600 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere – en økning på 12 prosent fra 37 100 i 2015. Tallet på syriske deltakere ble mer enn doblet fra året før, til 9 800.

  Artikkel
 • 4 prosent muslimer i Norge?

  Samfunnsspeilet 4/2017

  I denne artikkelen gir SSB et begrunnet anslag for antall muslimer i Norge og viser hvor i landet muslimene bor.

  Artikkel
 • 4 prosent muslimer i Norge?

  I denne artikkelen gir SSB et begrunnet anslag for antall muslimer i Norge og viser hvor i landet muslimene bor.

  Artikkel
 • Stor variasjon i innvandreres husholdningssammensetning

  Hvordan skiller husholdningene med innvandrere eller norskfødte med innvandrerbakgrunn seg fra den øvrige befolkningens husholdninger? Og hvordan varierer dette etter landbakgrunn og alder?

  Artikkel
 • Lavere lønn blant innvandrere

  Innvandrere hadde en månedslønn som i gjennomsnitt utgjorde 86 prosent av lønna for ikke-innvandrere. Lønnsnivået varierer mye avhengig av hvor innvandrerne kommer fra og hvilket yrke de har.

  Artikkel
 • Økt andel gründere blant innvandrerne

  Hva skiller innvandrerne fra de forskjellige landene når det gjelder hva slags enkeltpersonforetak de setter i gang med, og hvor godt firmaene klarer seg?

  Artikkel
 • Økt andel gründere blant innvandrerne

  Samfunnsspeilet 3/2017

  Hva skiller innvandrerne fra de forskjellige landene når det gjelder hva slags enkeltpersonforetak de setter i gang med, og hvor godt firmaene klarer seg?

  Artikkel
 • Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100

  Rapporter 2017/31

  Rapporten analyserer den isolerte betydningen av realistisk inn- og utvandring i hvert år mot 2100 for materiell levestandard og offentlige finanser.

  Publikasjon