122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Utdanning har ikke stor betydning for kreftrisikoen

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Utdanning har ingen direkte effekt på kreft, viser forskning basert på utdanningsreformen i Norge på 1960-tallet.

 • Kreft er mest knyttet til gener

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  SSBs forskning viser at for de fleste kreftformer er gener mer avgjørende enn oppvekstmiljø

 • Hvordan beregne realavkastningen på ”oljefondet”?

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  Ifølge retningslinjene for finanspolitikken skal bruken av oljeinntekter i økonomien over tid svare til forventet realavkastning på Oljefondet. Et viktig spørsmål er dermed hvordan en skal måle realavkastningen.

 • Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren øker

  Offentlige finanser på lang sikt

  Publisert:

  Rapporten presenterer ulike fremskrivninger for bemanningsbehovet innen helse- og omsorgssektoren frem til 2060. En dobling de neste 50 årene er et forsiktig anslag. Mer realistisk er at sektorens andel av samlet sysselsetting blir mer enn en tredel i 2060.

 • Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  Hvordan påvirker mindre arbeid og mer fritid norsk økonomi på lang sikt? Denne rapporten svarer på hvordan en gradvis nedkortet arbeidsdag fra 7,5 til 6 timer frem mot 2060 påvirker det private forbruket og skatteinntektene.

 • Er barnehage for alle bra for alle?

  Inntektsfordeling

  Publisert:

  Barnehage kan gi barn betydelige inntektsgevinster senere i livet, men gevinstene ser ut til å være konsentrert hos barn fra lavere sosioøkonomisk bakgrunn.

 • Mangel på data gir usikre tall på mødredødelighet

  Frafall og imputering

  Publisert:

  Mangel på data gir usikre tall på mødredødelighet. Å redusere mødredødelighet er et av FNs tusenårsmål.

 • Store variasjoner på resultatet avhengig av hvordan man måler

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Ny studie viser at tilbakefall til kriminalitet varierer fra 9 til 53 prosent, avhengig av hvordan, blant hvem og hvor lenge tilbakefallet måles.

 • Videreutvikling av modeller for måling av tilstandsavhengighet i sosialhjelp

  Økonometriske metoder og mikroøkonometri

  Publisert:

  Videreutvikling av modeller for måling av tilstandsavhengighet i sosialhjelp 

 • Valg av ektefelle blant norskfødte med innvandrerforeldre

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Hvor vanlig er det å gifte seg innad eller på tvers av egen land- og innvandrerbakgrunn? I hvilke grupper er det vanligst å gifte seg med en partner med samme landbakgrunn og hvem gifter seg med en person uten innvandrerbakgrunn?