172192
172192
forskning
2014-04-11T10:00:00.000Z
no

Bioenergi fra skog påvirker klimaet mer enn antatt

Publisert:

Nyere forskning viser at bioenergi ikke er klimanøytralt. En ny studie viser at bioenergi fra skog i et tidsperspektiv på rundt 100 år, har en sterkere klimaeffekt enn bruk av fossil olje og gass.

Tradisjonelt har trevirke, som andre bioenergikilder, vært ansett som karbonnøytralt. Men en rekke forskningsbidrag de siste årene har vist at dette har vært et galt utgangspunkt.

I artikkelen « A comparison of the global warming effects of wood fuels and fossil fuels taking albedo into account» presenterer SSB-forsker Bjart Holtsmark resultatene av en ny analyse der han beregner effektene på klimaet av økt bruk av bioenergi fra norsk skog. I artikkelen utvider han sine tidligere analyser langs tre dimensjoner som gir mer kunnskap om hvordan trevirke brukt som energikilde påvirker klimaet på lang sikt.

Konklusjonen er at bioenergi fra saktevoksende skog i en 100-års tidsramme har en større oppvarmende klimaeffekt enn fossil olje og gass.