122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Kvinner med flere søsken får oftere færre barn

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Menn som vokser opp med flere søsken, får ofte mange barn selv. Kvinner som vokser opp i større familier, får derimot oftere færre barn.

 • Ikke lenger i fars fotspor

  Økonomisk historie

  Publisert:

  Viktigheten av familiebakgrunn, målt som fars yrke, har gått ned over tid i Norge. En ny forskningsartikkel sammenligner data fra norske folketellinger helt tilbake til 1865.

 • Nær én av ti sysselsatte tilknyttet petroleumsnæringen

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  239 000 sysselsatte i den norske økonomien kan knyttes til petroleumsnæringen. Alle næringer leverer produkter til petroleumsnæringen, viser denne rapporten som analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen.

 • Norge ikke på produktivitetstoppen

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  Produktiviteten i Norge er ikke så høy som mange har hevdet. Målt med kjøpekraftspariteter fra EU KLEMS er Norges produktivitet i 2005 om lag på nivå med Sverige og Frankrike, bak USA og Tyskland.

 • Sterk økning i delt bosted

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Sterk økning i delt bosted

 • Utdanningsmodellen ADMOD

  Beregningsmodeller

  ADMOD er et prosjekt som tar sikte på å framskrive tilbud og etterspørsel etter utdanning framover i tid. Tilbudet framskrives ved hjelp av mikrosimuleringsmodellen MOSART, mens etterspørselen framskrives i en versjon av den makroøkonomiske modellen MODAG der arbeidskraften er delt inn i utdanningsgrupper.

 • Tidligere ADMOD framskrivinger

  ADMOD

  Her finner du en oversikt over tidligere ADMOD framskrivinger.

 • Artikler og forskning av relevans for ADMOD-modellen

  ADMOD

  Her finner du et utvalg av artikler og forskning som er av relevans for ADMOD-modellen.

 • Artikler av relevans for MODAG- og KVARTS-modellene

  modag-kvarts

  Her finner du et utvalg artikler mv. fra ansatte i Statistisk sentralbyrå som enten beskriver KVARTS- og MODAG-modellene eller omhandler utviklingen eller bruken av modellene til ulike analyser, samt andre arbeider av relevans for modellene.

 • Effekten av gratis kjernetid i barnehager

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  I tre år har forskere ved Statistisk sentralbyrå og Fafo undersøkt effekten av tilbudet om gratis kjernetid i barnehagen i utvalgte bydeler i Oslo. Myndighetenes mål med ordningen har vært å bidra til integrering og sosial utjevning før skolestart. Nå foreligger forskernes sluttrapport.