118803
118803
forskning
2010-03-15T08:00:00.000Z
no

LOGG-data nå tilgjengelig for forskere

Publisert:

Over 15 000 personer har deltatt i studien Livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) som undersøker hvordan livet arter seg i ulike livsfaser. Dataene er nå tilgjengelige for andre forskere gjennom NSD.

LOGG-dataene finnes her http://www.nsd.uib.no/nsddata/serier/livslopsstudier.htmlLandsdekkende undersøkelse

Undersøkelsen er landsdekkende, retter seg mot kvinner og menn mellom 18 og 79 år, og ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i 2007-2008.

Informasjonen som ble samlet inn er nyttig for å kunne planlegge og utforme tiltak som berører bosituasjon, familieliv, helse- og omsorgstjenester, arbeidsforhold og pensjoneringspolitikk.

LOGG gir unike muligheter for analyser på tvers av områder, for eksempel sammenhenger mellom familierelasjoner, helse, arbeidsliv og livskvalitet. Over 15 000 personer har svart på undersøkelsen. Det store utvalget gjør det mulig å sammenligne aldersgrupper, studere spesielle grupper og gjøre regionale sammenligninger. 

LOGG består av to sammenslåtte studier:

Generations and Gender Programme (GGP) er et internasjonalt forskningsprogram og består av Generations and Gender Survey (GGS) og en kontekstuell database (https://demogr.mpg.de/en/) ).

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en panelstudie som første gang ble gjennomført av NOVA i 30 kommuner og bydeler i 2002-2003. Andre runde ble gjennomført som en del av LOGG. Mer informasjon om NorLAG, LOGG og paneldata fra begge studiene fins under ACCESS-projektet.  

Undersøkelsen ble finansiert av Norges forskningsråd, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, NOVA og SSB.

Mer informasjon om studien og funn i SSB-tidsskriftet Samfunnsspeilet 1/2009 .

Kontakt