125892
125892
forskning
2013-06-26T12:30:00.000Z
no

Prosjekt

Det nye arbeidslivet - Nye arbeidstidordninger blant fedre og mødre og blant foreldrepar

Prosjektet analyserer endringer i arbeidsmønstre for fedre og mødre fra begynnelsen av 1990-tallet og fram til 2005 i lys av familiepolitiske reformer og framveksten av det nye arbeidslivet.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Ragni Hege Kitterød
Oppdragsgiver

Norges forskningsråd

Prosjektperiode
01.01.2002 - 31.12.2008
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

Ved hjelp av ulike utvalgsundersøkelser analyseres hvor mye tid mødre og fedre bruker til yrkesarbeid, når de jobber og hvor de jobber. Hovedvekten ligger på yrkesarbeid, men prosjektet analyserer også samspillet mellom yrkes- og familiearbeid. I tilegg til analyser av mødre og fedre hver for seg, analyseres arbeidstidsmønstre på parnivå.

Prosjektet finansieres over Arbeidslivsprogrammet i Norges forskningsråd med noe samfinansiering fra Statistisk sentralbyrå. Etter et forprosjekt i 2002 startet hovedprosjektet opp i 2003.

Publisert forskning