Eiendom

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 4 av 4

Dyrest å kjøpe enebolig i Oslo og Bærum

Oslo og Bærum topper lista over de høyeste medianprisene for frittliggende eneboliger omsatt de siste to årene. Kommunene rundt Oslo følger deretter. De laveste medianprisene finner vi stort sett i kommuner fra nord i Trøndelag og nordover og i Innlandet fylke.

Boligsalget økte – hyttesalget gikk noe ned

Omsetningen av boliger i fritt salg økte med 5 prosent i 3. kvartal 2021 sammenlignet med 3. kvartal i 2020, og har aldri vært større i noe kvartal tidligere. Hyttesalget gikk ned med 13 prosent i samme periode.

Hyttesalget på fjellet i taket i pandemiperioden

Koronapandemien fikk fart på hyttesalget – spesielt på fjellet. Antall solgte fritidsboliger i fritt salg i fjellhyttekommunene økte med 47 prosent fra tolvmånedersperioden før pandemien.

Hyttesalget økte med 40 prosent

4 500 hytter og fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 2. kvartal 2021. Det er 40 prosent flere enn i 2. kvartal 2020. Salget av boliger økte med 15 prosent.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet eiendom.

faktasider