Eiendom

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 8 av 8
Færre kjøper fritidsbolig

Omsetningen av hytter og fritidsboliger i fritt salg gikk ned med 28 prosent i 3. kvartal 2022 sammenlignet med samme kvartal året før. Boligsalget ble redusert med 10 prosent i samme periode.

Færre kjøpte hytte

3 040 hytter og fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 2. kvartal 2022. Det er 33 prosent færre enn i 2. kvartal 2021, og en er tilbake på samme nivå som før pandemien.

Hemsedal hadde de dyreste fjellhyttene

Medianprisen for en fritidsbolig i Hemsedal var 4,3 millioner kroner i 2021. Over halvparten av dem som eier hytte i Hemsedal er bosatt i Oslo og Bærum. For sjøhytter var Tønsberg på pristoppen med en medianpris på 5,8 millioner kroner.

Færre kjøpte seg fritidsbolig

Antall omsetninger av fritidsboliger i fritt salg var 18 prosent lavere i 4. kvartal 2021 enn i tilsvarende kvartal i 2020. Hyttesalget ser nå ut til å normalisere seg noe etter den voldsomme omsetningsveksten det første året i pandemien.

Dyrest å kjøpe enebolig i Oslo og Bærum

Oslo og Bærum topper lista over de høyeste medianprisene for frittliggende eneboliger omsatt de siste to årene. Kommunene rundt Oslo følger deretter. De laveste medianprisene finner vi stort sett i kommuner fra nord i Trøndelag og nordover og i Innlandet fylke.

Boligsalget økte – hyttesalget gikk noe ned

Omsetningen av boliger i fritt salg økte med 5 prosent i 3. kvartal 2021 sammenlignet med 3. kvartal i 2020, og har aldri vært større i noe kvartal tidligere. Hyttesalget gikk ned med 13 prosent i samme periode.

Hyttesalget på fjellet i taket i pandemiperioden

Koronapandemien fikk fart på hyttesalget – spesielt på fjellet. Antall solgte fritidsboliger i fritt salg i fjellhyttekommunene økte med 47 prosent fra tolvmånedersperioden før pandemien.

Hyttesalget økte med 40 prosent

4 500 hytter og fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 2. kvartal 2021. Det er 40 prosent flere enn i 2. kvartal 2020. Salget av boliger økte med 15 prosent.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet eiendom.

faktasider