Bygg og anlegg

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 10 av 10
Nedgang i bygge- og anleggsaktivitet i 3. kvartal 2022

Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen falt med 0,7 prosent i 3. kvartal 2022 sammenlignet med 2. kvartal 2022, ifølge sesongjusterte tall. Fra august til september var aktiviteten om lag uendret. Aktiviteten er likevel på et høyere nivå enn før pandemien.

Arealreserver i kommuneplan for fritidsbebyggelse

I 2020 var det totalt 470 693 fritidsbygg i Norge. Samtidig var det avsatt i alt 1 648 km2 til «fritidsbebyggelse» i gjeldende kommuneplaner.

Oppgang i bygge- og anleggsaktivitet i 2. kvartal 2022

Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde vekst på 0,9 prosent i 2. kvartal 2022 sammenlignet med 1. kvartal i 2022, ifølge sesongjusterte tall. Fra mai til juni var det en svak nedgang i aktiviteten på 0,1 prosent. Aktiviteten er likevel på et høyere nivå enn før pandemien.

Rekordmange byggetillatelser til nye hytter

I løpet av 2021 ble det gitt byggetillatelse til 7 454 nye hytter og fritidsleiligheter. Det er en oppgang på 54,3 prosent fra året før, og en klar rekord i perioden 2010-2021.

Oppgang i bygge- og anleggsaktivitet i 1. kvartal 2022

Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde vekst på 1,4 prosent i 1. kvartal 2022 sammenlignet med siste kvartal i 2021, ifølge sesongjusterte tall. Fra februar til mars var det en svak nedgang i aktiviteten på 0,1 prosent. Aktiviteten er likevel på et høyere nivå enn før pandemien.

Oppgang i bygge- og anleggsaktiviteten i januar 2022

Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde en oppgang på 1,0 prosent i januar 2022 sammenlignet med foregående måned, ifølge sesongjusterte tall. Aktiviteten er nå på et høyere nivå enn før pandemien.

Rekordmange igangsettingstillatelser til hytter og fritidsbygg

Det ble gitt igangsettingstillatelser til 8 762 fritidsbygg i 2021, medregnet tilbygg og påbygg. Det er en oppgang på nesten 40 prosent fra 2020.

Oppgang i bygge- og anleggsaktiviteten i 4. kvartal

Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde en oppgang på 4,9 prosent i 4. kvartal 2021 sammenlignet med foregående kvartal, i følge sesongjusterte tall. Aktiviteten gjennom året var i perioder preget av smittevernsrestriksjoner og mindre tilgang på arbeidskraft, men også gjenåpning og økt aktivitet på slutten av året.

Liten nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten i 3. kvartal

Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde en nedgang på 0,4 prosent i 3. kvartal 2021 sammenlignet med foregående kvartal, i følge sesongjusterte tall. Nedgangen i bransjens aktivitet kommer selv om færre foretak melder om innreiserestriksjoner og karantene sammenlignet med foregående kvartal.

Vekst i bygge- og anleggsaktiviteten i 2. kvartal

Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde en vekst på 0,5 prosent i 2. kvartal 2021 sammenlignet med foregående kvartal, i følge sesongjusterte tall. Lettelser i smitteverntiltak og innreiserestriksjoner i dette kvartalet kan ha vært en medvirkende årsak til økt produksjon.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet bygg og anlegg.

faktasider