Høye nettotegninger i verdipapirfond

Publisert:

Andelskapitalen til norskregistrerte fond økte med 142,8 milliarder kroner gjennom 2. kvartal 2020. Dermed har mye av den rekordstore nedgangen fra 1. kvartal raskt blitt hentet inn igjen.

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond utgjorde 1 319 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2020, viser statistikken over verdipapirfond. Selv etter et halvår med mye uro i verdens finansmarkeder er andelskapitalen til verdipapirfondene kun 41 milliarder kroner, tilsvarende 3 prosent, lavere enn rekordnoteringen ved inngangen til året. Andelskapitalen til aksjefond har i løpet av første halvår 2020 falt med 48,6 milliarder kroner.

Figur 1

Figur 1. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 30. juni 2020. Markedsverdi i millioner kroner

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020 2. kv. 2020
Aksjefond 467946 441834 478327 466562 466380 485690 531336 581308 595148 610822 635593 612067 649142 675432 613861 679314 693023 704607 753509 616576 704897
Obligasjonsfond 279777 293062 285654 299479 310449 317841 305383 308527 317193 326505 312886 320540 318844 320874 311085 320620 325525 335510 336737 319615 345770
Pengemarkedsfond 87085 89158 81929 86760 94234 96192 95450 97572 106525 105996 105831 104052 104455 109156 109397 111691 115665 117572 107915 96795 105852
Andre fond 125100 118474 112213 106716 106422 111103 114162 124867 129175 124981 129777 132186 131687 135786 130530 137439 150609 155147 161857 142790 162049

Nettotegninger i både aksje- og rentefond

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler for betydelige 42,7 milliarder kroner i kvartalet. Av dette ble 14,9 milliarder kroner plassert i aksjefond, mens 27,5 milliarder kroner ble plassert i ulike rentefond.

I aksjefond var verdipapirfond største nettokjøper med 9,2 milliarder kroner, mens husholdningene og utlandet plasserte henholdsvis 4,6 og 2,8 milliarder kroner. Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser nettosolgte aksjefondsandeler for 3 milliarder kroner i kvartalet. Med dette har livsforsikringsselskaper og pensjonskasser nettoinnløst aksjefond til en verdi av 20,5 milliarder kroner hittil i år.

1 Husholdninger og ideelle organisasjoner er skilt i to sektorer f.o.m. 1. kv. 2012.

Figur 3. Nettotegninger av andeler i aksjefond etter kjøpersektor

2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020 2. kv. 2020
Husholdninger¹ 0.045 -0.569 1.491 0.299 -0.42 0.839 0.774 0.798 0.652 0.671 0.007 -0.452 -2.642 0.168 -0.496 0.95 0.033 -0.168 2.367 -3.222 4.623
Utlandet -7.883 -3.567 -3.868 -2.866 -3.911 -0.744 0.737 -3.155 -2.663 -1.930 -7.215 -1.342 -1.165 -0.203 -2.113 -0.016 0.099 0.458 1.257 -2.393 2.829
Verdipapirfond 0.337 -1.605 0.296 5.834 0.592 3.503 2.689 6.657 -1.204 -1.313 -5.921 3.169 0.031 0.131 7.849 0.117 -0.443 -17.234 4.121 -8.529 9.169
Livforsikringsselskaper og pensjonskasser -7.573 0.398 -4.309 8.34 0.784 2.384 1.683 11.928 1.579 7.016 -0.116 9.304 1.552 1.133 2.298 2.914 -0.451 1.215 -3.959 -17.450 -3.002

Husholdningene og utlendingene med rekordtegninger

Både husholdningene og utlendingene nettotegnet fondsandeler for rekordsummer i 2.kvartal 2020. Husholdningenes nettotegninger summerte seg til 9,2 milliarder kroner i kvartalet, hvorav 4,6 milliarder kroner ble plassert i aksjefond. Utlendingene nettotegnet fondsandeler til en verdi av 6,6 milliarder kroner. Nettotegningene fordelte seg på 2,8 milliarder kroner i aksjefond og 3,8 milliarder kroner i ulike rentefond.

Gjennom første halvår har dermed husholdningene og utlendingene nettotegnet fondsandeler for henholdsvis 2,9 og 4,9 milliarder kroner.

Kontakt