369903
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
369903
statistikk
2019-11-21T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
verdipapirer, VerdipapirerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirer

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1,9 %

Beholdningsendring av noterte aksjer

Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS etter verdipapirtype. Milliarder kroner og prosent
3. kvartal 20182. kvartal 20193. kvartal 2019Endringer i prosent
2. kvartal 2019 - 3. kvartal 20193. kvartal 2018 - 3. kvartal 2019
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)2 8592 5682 6161,9-8,5
Aksjer (unoterte)456448440-1,7-3,5
Egenkapitalbevis5861610,05,3
Obligasjoner2 0512 1112 1381,34,3
Sertifikater140144133-7,5-5,2
 
Sum beholdning5 5645 3315 3881,1-3,2

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
3. kvartal 2019
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt2 615 589440 23561 4642 138 268132 848
 
Ikke-finansielle foretak360 766225 7428 10241 26414 195
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.7 47542702 67013 734
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar600450
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.92784311513 998411
Private aksjeselskaper mv.350 415223 9207 92220 79650
Personlige foretak11012110960
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 834430563 6590
 
Finansielle foretak271 093127 53612 5061 323 18981 725
Norges Bank00000
Banker9 07741 0321 303466 35127 175
Kredittforetak02279 7273 414
Finansieringsselskaper000270
Statlige låneinstitutter mv.1481 457000
Finansielle holdingselskaper5940 87923 0250
Verdipapirfond140 8662 0436 209307 39423 333
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond5 4204 2812921 25935
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring92 51936 0033 0864 5853 135
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser21 1741 6841 394399 92919 723
Skadeforsikringsselskaper1 83115521860 8924 910
 
Offentlig forvaltning822 6302 061185105 06718 968
Statsforvaltningen822 1771 240294 93418 963
Kommuneforvaltningen45382118310 1336
 
Ideelle organisasjoner32 9131 73421 1307 413547
 
Husholdninger97 73123 10210 9268 42928
Personlig næringsdrivende1763290
Borettslag o.l.00000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.97 71423 03910 9248 42028
 
Utlandet1 030 31059 9638 601652 89217 384
 
Ufordelt1469614130

Tabell 2 
Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
3. kvartal 2019
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
 
Totalt898-10 0118920 466-10 900
 
Ikke-finansielle foretak659-5 2828-1 671-1 573
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.541-840-411-1 404
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0..020
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.232..-9935
Private aksjeselskaper mv.64-5 15010-1 121-204
Personlige foretak312-40
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål28-51-4-390
 
Finansielle foretak-296-2 6051891 823-10 401
Norges Bank0..000
Banker904164-9-9 714-7 799
Kredittforetak00..11 668-874
Finansieringsselskaper000..0
Statlige låneinstitutter mv...111000
Finansielle holdingselskaper-2 5695..-3290
Verdipapirfond1 063-3201092 814638
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond820-2 2267825
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-567-32074-120-61
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser90-2013-762-2 219
Skadeforsikringsselskaper-380-5-1 743-112
 
Offentlig forvaltning-6 248-11508-2 118
Statsforvaltningen-6 235....687-2 112
Kommuneforvaltningen-12-11-178-6
 
Ideelle organisasjoner-4-10046-129-58
 
Husholdninger982-8807-320-8
Personlig næringsdrivende-2-10..0
Borettslag o.l.0....00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.984-8807-320-8
 
Utlandet5 809-1 141-16320 2563 258
 
Ufordelt-4-10..0

Tabell 3 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
 
Totalt23 04210 44659 68711 644
 
Ikke-finansielle foretak22 88410 40538 81511 490
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.19 0726 60415 0947 774
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...000
Private aksjeselskaper mv.3 8123 80123 7213 716
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak....19 632..
Norges Bank0000
Banker....1 393..
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper....14 504..
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring....184..
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper....3 550..
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet158411 241154

Tabell 4 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
 
Totalt23 04210 44659 68711 644
 
Ikke-finansielle foretak1 1529648 3961 060
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.....49..
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.....71..
Private aksjeselskaper mv.1 1419598 2371 055
Personlige foretak....3..
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål105365
Finansielle foretak1 1984997 101523
Norges Bank0000
Banker851712512
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper........
Verdipapirfond8363813 369408
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond841554
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring120372 93037
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser1375647858
Skadeforsikringsselskaper114433
Offentlig forvaltning12 1974 86518 2505 728
Statsforvaltningen12 1954 86418 2365 727
Kommuneforvaltningen2..131
Ideelle organisasjoner1671 5438
Husholdninger5743032 217327
Personlig næringsdrivende........
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.5743032 217327
Utlandet7 7493 79622 0493 984
Ufordelt1561213115

Tabell 5 
Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
Emisjoner i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge75 217103 449154 769113 95197 286
- herav innlendinger58 19589 942122 40091 04881 277
Sertifikater emittert i Norge64 19368 16370 46279 02463 515
- herav innlendinger64 09365 76969 44278 92363 514
 
Norske låntakeres emisjoner i utlandet
Obligasjoner emittert i utlandet52 92051 028115 42375 67736 023
Sertifikater emittert i utlandet167 082132 884256 206177 008202 777
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge4 81514 2108 53124 82911 245
Obligasjoner emittert i utlandet8 3861 3846 71326 1299 931
Sertifikater emittert i Norge8 0069 25910 04316 1418 593
Sertifikater emittert i utlandet53 82353 41633 95945 15831 971
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge42 56558 40176 34444 45356 935
Obligasjoner emittert i utlandet44 53549 644108 71149 55026 093
Sertifikater emittert i Norge5502 5723751 1351 025
Sertifikater emittert i utlandet113 26079 470222 247131 847170 807
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge10 81517 33037 52421 76613 097
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge55 53853 93959 02461 64853 896
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge17 02313 50732 36822 90216 010
Sertifikater emittert i Norge1002 3931 0201011

Tabell 6 
Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
 
Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge2 044 5342 063 9352 126 3302 097 9952 126 548
herav innlendinger1 745 0101 767 9331 810 5441 781 4081 802 824
Sertifikater emittert i Norge140 350144 283144 209143 959133 180
herav innlendinger140 146141 653141 429141 924132 973
 
Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
Obligasjoner emittert i utlandet1 648 9921 751 1421 745 3501 755 0771 808 962
Sertifikater emittert i utlandet100 97978 648133 622142 737168 030
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge317 838321 326321 766330 531328 316
Obligasjoner emittert i utlandet313 796326 458327 534344 114350 383
Sertifikater emittert i Norge11 82811 62712 35417 82113 904
Sertifikater emittert i utlandet3 9008 8514 9337 18115 487
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge917 906937 543958 351954 049970 593
Obligasjoner emittert i utlandet1 335 1961 424 6831 417 8171 410 9631 458 579
Sertifikater emittert i Norge1 3603 0343 2241 9302 355
Sertifikater emittert i utlandet97 07969 797128 690135 556152 543
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge509 265509 065530 427496 828503 916
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge126 959126 992125 852122 173116 714
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge299 524296 002315 786316 588323 725
Sertifikater emittert i Norge2042 6302 7802 035208

Tabell 7 
Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner

Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
Geldspapirer emittert i Norge og av innlendinger i utlandet4 139 769399 604-390 01887 3684 236 723
Herav geldspapirer emittert av innledinger3 821 146383 591-373 24981 3013 912 789
Geldspapirer emittert i Norge2 241 954160 801-151 0988 0712 259 728
Herav geldspapirer emittert av innlendinger i Norge1 923 332144 791-134 3272 0011 935 797
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge330 53111 245-15 4902 030328 316
Obligasjoner emittert i utlandet344 1149 931-19 03415 372350 383
Sertifikater emittert i Norge17 8218 593-12 510013 904
Sertifikater emittert i utlandet7 18131 971-31 3097 64415 487
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge954 04956 935-40 363-28970 593
Obligasjoner emitterte i utlandet1 410 96326 093-26 56048 0831 458 579
Sertifikater emitterte i Norge1 9301 025-60002 355
Sertifikater emitterte i utlandet135 556170 807-162 0168 196152 543
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge496 82813 097-6 0090503 916
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge122 17353 896-59 3561116 714
Sertifikater emitterte i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge316 58816 010-14 8525 979323 725
Sertifikater emitterte i Norge2 0351-1 91991208

Tabell 8 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt125 78514 353657 744896 093513 32052 4322 259 727
Ikke-finansielle foretak12 1563 946141 957131 26845 8427 051342 220
Banker2 045705168 121122 12530 16124 491347 648
Andre finansielle foretak1501 500126 688424 95755 46316 540625 298
Stats- og trygdeforvaltningen67 1221853 19541 850346 778.459 130
Kommuneforvaltningen44 1186 80049 67246 43514 224250161 499
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet1941 217168 112129 45720 8534 099323 932
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt418 016388 3491 020 011361 25925 62746 4662 259 728
Ikke-finansielle foretak62 54341 061172 93155 0637 3723 249342 219
Banker57 58673 745153 36337 5881 02524 343347 650
Andre finansielle foretak103 795115 221328 17853 1559 71015 240625 299
Stats- og trygdeforvaltningen68 44289 815123 745177 128..459 130
Kommuneforvaltningen67 19422 00350 74720 0561 500.161 500
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet58 45846 503191 04818 2706 0203 634323 933

Tabell 9 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
Opprinnelig løpetid <= 1 årOpprinnelig løpetid > 1 år <= 2 årOpprinnelig løpetid > 2 år <= 5 årOpprinnelig løpetid > 5 år <= 10 årOpprinnelig løpetid > 10 år <= 20 årOpprinnelig løpetid > 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt167 68418 515567 519695 266369 051158 3651 976 400
Ikke-finansielle foretak15 487028 072105 159133 141168 022365 871
Banker151 9498 460149 608101 73159 97510 881482 604
Andre finansielle foretak24710 055389 839488 376175 93563 4731 127 925
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt440 589302 367672 089398 38898 46764 9951 976 895
Ikke-finansielle foretak42 45527 69585 157136 65742 87431 033365 871
Banker219 09682 548146 45719 60112 1703 226483 098
Andre finansielle foretak179 037192 125440 476242 13043 42330 7361 155 694

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter Noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs eller Oslo Axess.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

 

 

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Verdipapirnummer er individuelle, unike kjennemerker på verdipapirlån. Alle lån får et verdipapirnummer, medregnet ISIN-nummer i VPS. Dette nummeret følger en internasjonal standard, ISO 6166:2001, for tildeling av registreringsnummer på verdipapirer.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden inndeler verdipapirer i kategorier; eksempelvis etter om verdipapirer er obligasjoner eller sertifikater, opplysninger om rente- og garantivilkår mv..

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

BIS.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

 Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.  Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet. 

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Rettsakt 2223/96

Produksjon

Omfang

Omfang

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

  • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele   eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
  • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
  • Obligasjoner , herunder alle obligasjoner lagt ut av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006 .
  • Sertifikater , herunder alle sertifikater lagt ut i av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.  

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.  

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier " Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Datakilder og utvalg

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og Skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Grunndata om verdipapirer registrert i Norge (VPS) mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Oslo Børs. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas  fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.  Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

 Det blir  utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

 

Sesongjustering

Ikke aktuelt

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

 Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

Omlegging av statistikken i 2006:

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene ´´Andre private foretak´´, ´´Andre finansielle foretak´´ og ´´Kommuneforvaltning og -foretak´´ ble spesielt påvirket av endringen.                                                                                                                                                                     

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006::

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater  i statistikkbanken t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert.

 Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

 Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS.

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:

I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i statistikkbanken er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. Dei periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvika mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013,  3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Revisjon

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB