404124
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
404124
statistikk
2020-02-20T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
verdipapirer, VerdipapirerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirer

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

4,2 %

beholdningsendring av noterte aksjer

Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS etter verdipapirtype. Milliarder kroner og prosent
4. kvartal 20183. kvartal 20194. kvartal 2019Endringer i prosent
3. kvartal 2019 - 4. kvartal 20194. kvartal 2018 - 4. kvartal 2019
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)2 4072 6162 7264,213,3
Aksjer (unoterte)4594404655,71,3
Egenkapitalbevis56616912,923,5
Obligasjoner2 0722 1392 1450,33,5
Sertifikater1441331427,1-1,2
 
Sum beholdning5 1385 3885 5483,08,0

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
4. kvartal 2019
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt2 726 396464 98369 4032 144 998142 237
 
Ikke-finansielle foretak399 991250 15410 64938 68916 043
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.12 38247103 34715 791
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar600570
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 00995612510 9040
Private aksjeselskaper mv.384 387247 95010 44920 639192
Personlige foretak11512511970
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål2 093651643 64760
 
Finansielle foretak286 786130 38012 6771 314 22786 819
Norges Bank00000
Banker7 16341 4501 385473 58628 364
Kredittforetak02266 9953 039
Finansieringsselskaper000270
Statlige låneinstitutter mv.044000
Finansielle holdingselskaper1 63440 88222 2260
Verdipapirfond152 6753 1747 181305 39128 342
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond4 7964 3023471 24130
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring96 27538 4092 0455 1043 606
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser22 3491 9541 486400 31818 448
Skadeforsikringsselskaper1 89316423059 3384 990
 
Offentlig forvaltning812 0642 557186102 49818 039
Statsforvaltningen811 6221 321292 74718 033
Kommuneforvaltningen4431 2361839 7516
 
Ideelle organisasjoner33 6482 02822 8126 635580
 
Husholdninger104 42924 48412 3308 10731
Personlig næringsdrivende1860320
Borettslag o.l.00000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.104 41124 42412 3278 10531
 
Utlandet1 089 29954 68310 609674 82920 725
 
Ufordelt179697140120

Tabell 2 
Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
4. kvartal 2019
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
 
Totalt12 108-4 7842 7319 8229 392
 
Ikke-finansielle foretak4 8998 963485-2 2461 752
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.4 979106862 057
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0..0120
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-1104-3 114-411
Private aksjeselskaper mv.-1208 97447823146
Personlige foretak04110
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål52-163-6360
 
Finansielle foretak-771515590-8 9275 138
Norges Bank0..000
Banker-3 968219-136 6581 182
Kredittforetak0....-12 733-380
Finansieringsselskaper000..0
Statlige låneinstitutter mv.0-27000
Finansielle holdingselskaper1 5460..-7790
Verdipapirfond3 420-95519-1 9235 002
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-1 0326924-17-5
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-28542988505593
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-351-79-27825-1 324
Skadeforsikringsselskaper-100-10-1 46370
 
Offentlig forvaltning-1 533-468-10-3 218-790
Statsforvaltningen-1 496-480..-2 857-790
Kommuneforvaltningen-3712-10-3610
 
Ideelle organisasjoner-99-4878-79231
 
Husholdninger-99201537-2783
Personlig næringsdrivende0-80-70
Borettslag o.l.0....00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.-99209536-2703
 
Utlandet9 705-13 9281 24125 2833 259
 
Ufordelt6-19-18900

Tabell 3 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
 
Totalt10 44659 68711 64419 512
 
Ikke-finansielle foretak10 40538 81511 49018 914
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.6 60415 0947 77413 577
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.0000
Private aksjeselskaper mv.3 80123 7213 7165 337
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak..19 632..80
Norges Bank0000
Banker..1 393....
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper..14 504....
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring..184..80
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper..3 550....
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet411 241154518

Tabell 4 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
 
Totalt10 44659 68711 64419 512
 
Ikke-finansielle foretak9648 3961 0601 584
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv...49....
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...71....
Private aksjeselskaper mv.9598 2371 0551 572
Personlige foretak..3..1
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål536510
Finansielle foretak4997 1015231 105
Norges Bank0000
Banker171251237
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.......0
Finansielle holdingselskaper........
Verdipapirfond3813 369408780
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond4155422
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring372 93037153
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser5647858107
Skadeforsikringsselskaper44337
Offentlig forvaltning4 86518 2505 7289 440
Statsforvaltningen4 86418 2365 7279 438
Kommuneforvaltningen..1312
Ideelle organisasjoner71 543818
Husholdninger3032 217327592
Personlig næringsdrivende........
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.3032 217327592
Utlandet3 79622 0493 9846 740
Ufordelt121311533

Tabell 5 
Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
Emisjoner i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge103 449154 769113 95197 286132 146
- herav innlendinger89 942122 40091 04881 277102 565
Sertifikater emittert i Norge68 16370 46279 02463 51577 039
- herav innlendinger65 76969 44278 92363 51476 887
 
Norske låntakeres emisjoner i utlandet
Obligasjoner emittert i utlandet51 028120 28775 67736 02396 404
Sertifikater emittert i utlandet132 884250 893184 334202 777225 063
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge14 2108 53124 82911 24519 696
Obligasjoner emittert i utlandet1 3846 71326 1299 9310
Sertifikater emittert i Norge9 25910 04316 1418 59313 021
Sertifikater emittert i utlandet53 41628 64652 48431 97178 209
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge58 40176 34444 45356 93558 638
Obligasjoner emittert i utlandet49 644113 57449 55026 09396 404
Sertifikater emittert i Norge2 5723751 1351 025660
Sertifikater emittert i utlandet79 470222 247131 847170 807146 855
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge17 33037 52421 76613 09724 232
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge53 93959 02461 64853 89663 205
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge13 50732 36822 90216 01029 579
Sertifikater emittert i Norge2 3931 0201011152

Tabell 6 
Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
 
Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge2 063 9352 126 3302 097 9952 126 5482 130 516
herav innlendinger1 767 9331 810 5441 781 4081 802 8241 807 737
Sertifikater emittert i Norge144 283144 209143 959133 180142 599
herav innlendinger141 653141 429141 924132 973142 451
 
Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
Obligasjoner emittert i utlandet1 751 1421 745 3501 755 3201 808 9621 822 950
Sertifikater emittert i utlandet78 648133 622150 062168 030109 895
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge321 326321 766330 531328 316323 344
Obligasjoner emittert i utlandet326 458327 534344 114350 383336 512
Sertifikater emittert i Norge11 62712 35417 82113 90416 258
Sertifikater emittert i utlandet8 8514 93314 50615 48713 816
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge937 543958 351954 049970 593960 322
Obligasjoner emittert i utlandet1 424 6831 417 8171 411 2051 458 5791 486 438
Sertifikater emittert i Norge3 0343 2241 9302 3551 395
Sertifikater emittert i utlandet69 797128 690135 556152 54396 079
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge509 065530 427496 828503 916524 070
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge126 992125 852122 173116 714124 798
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge296 002315 786316 588323 725322 779
Sertifikater emittert i Norge2 6302 7802 035208148

Tabell 7 
Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner

Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
Geldspapirer emittert i Norge og av innlendinger i utlandet4 236 723530 651-534 013-27 4024 205 959
Herav geldspapirer emittert av innledinger3 912 789500 919-505 949-24 7263 883 033
Geldspapirer emittert i Norge2 259 728209 185-192 376-3 4222 273 115
Herav geldspapirer emittert av innlendinger i Norge1 935 797179 452-164 317-7441 950 188
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge328 31619 696-23 836-832323 344
Obligasjoner emittert i utlandet350 3830-8 348-5 523336 512
Sertifikater emittert i Norge13 90413 021-10 667016 258
Sertifikater emittert i utlandet15 48778 209-79 727-15313 816
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge970 59358 638-68 99990960 322
Obligasjoner emitterte i utlandet1 458 57996 404-52 915-15 6301 486 438
Sertifikater emitterte i Norge2 355660-1 62001 395
Sertifikater emitterte i utlandet152 543146 855-200 643-2 67696 079
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge503 91624 232-4 0780524 070
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge116 71463 205-55 1232124 798
Sertifikater emitterte i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge323 72529 579-27 851-2 674322 779
Sertifikater emitterte i Norge208152-206-6148

Tabell 8 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt132 63213 634657 612883 495531 67654 0652 273 114
Ikke-finansielle foretak13 4052 905129 274140 81646 5296 673339 602
Banker1 175565176 521129 16630 43124 521362 379
Andre finansielle foretak0800120 244402 07559 43816 781599 338
Stats- og trygdeforvaltningen70 6203224 79542 750356 778.475 265
Kommuneforvaltningen47 2848 21850 14948 97618 724250173 601
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet148823176 628119 71319 7765 839322 927
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt386 244411 0101 026 090372 12729 14048 5042 273 115
Ikke-finansielle foretak49 13954 471168 52757 6546 5353 276339 602
Banker59 11771 365166 59940 30162524 372362 379
Andre finansielle foretak84 608123 104312 63551 50012 01015 481599 338
Stats- og trygdeforvaltningen72 14289 250134 345179 528..475 265
Kommuneforvaltningen71 20824 19051 46723 2373 500.173 602
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet50 02948 630192 51619 9086 4705 374322 927

Tabell 9 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt109 79610 450569 493700 123387 018155 3731 932 253
Ikke-finansielle foretak13 816020 904103 974129 106165 058350 328
Banker92 8538 199193 013108 62061 14310 659474 487
Andre finansielle foretak3 1272 252355 576487 529196 76962 1861 107 439
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt380 570284 257718 108389 36697 79962 6461 932 746
Ikke-finansielle foretak42 02923 34692 364119 70642 89829 985350 328
Banker180 80761 863201 12815 48212 4853 216474 981
Andre finansielle foretak157 733199 047424 616254 17842 41629 4461 133 923

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter Noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs eller Oslo Axess.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

 

 

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Verdipapirnummer er individuelle, unike kjennemerker på verdipapirlån. Alle lån får et verdipapirnummer, medregnet ISIN-nummer i VPS. Dette nummeret følger en internasjonal standard, ISO 6166:2001, for tildeling av registreringsnummer på verdipapirer.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden inndeler verdipapirer i kategorier; eksempelvis etter om verdipapirer er obligasjoner eller sertifikater, opplysninger om rente- og garantivilkår mv..

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

BIS.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

 Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.  Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet. 

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Rettsakt 2223/96

Produksjon

Omfang

Omfang

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

  • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele   eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
  • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
  • Obligasjoner , herunder alle obligasjoner lagt ut av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006 .
  • Sertifikater , herunder alle sertifikater lagt ut i av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.  

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.  

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier " Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Datakilder og utvalg

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og Skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Grunndata om verdipapirer registrert i Norge (VPS) mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Oslo Børs. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas  fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.  Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

 Det blir  utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

 

Sesongjustering

Ikke aktuelt

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

 Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

Omlegging av statistikken i 2006:

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene ´´Andre private foretak´´, ´´Andre finansielle foretak´´ og ´´Kommuneforvaltning og -foretak´´ ble spesielt påvirket av endringen.                                                                                                                                                                     

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006::

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater  i statistikkbanken t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert.

 Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

 Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS.

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:

I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i statistikkbanken er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. Dei periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvika mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013,  3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Revisjon

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB