326341
326341
faktaside
2017-10-18T12:56:00.000Z
no

Fakta om

Arbeid

Innhold på siden

Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet. 2020

*Befolkning per 1. januar 2020. Noen i denne gruppen kan være i arbeid, men telles ikke i arbeidskraftundersøkelsen.

Lurer du på hvor høy arbeidsledigheten er, hvor stor andel av ungdom som verken er i jobb eller utdanning, eller hvilke næringer folk jobber i nå sammenlignet med før? Her finner du tall og grafer som belyser hvordan arbeidslivet i Norge ser ut.

Arbeidsledighet

Nøkkeltall

5.0  %

Arbeidsledighet 15-74 år

Arbeidsledighet 15-74 år

15-74 år
15-74 år
1977 1.5
1978 1.8
1979 2.0
1980 1.7
1981 2.0
1982 2.6
1983 3.4
1984 3.2
1985 2.6
1986 2.0
1987 2.1
1988 3.2
1989 4.9
1990 5.2
1991 5.5
1992 5.9
1993 6.0
1994 5.4
1995 4.9
1996 4.8
1997 4.0
1998 3.2
1999 3.2
2000 3.4
2001 3.5
2002 3.9
2003 4.5
2004 4.5
2005 4.6
2006 3.4
2007 2.5
2008 2.7
2009 3.3
2010 3.8
2011 3.4
2012 3.3
2013 3.8
2014 3.6
2015 4.5
2016 4.7
2017 4.2
2018 3.8
2019 3.7
2020 4.6
November 2020 5.0
Arbeidsledighet 15-74 år
15-74 år
1977 1.5
1978 1.8
1979 2.0
1980 1.7
1981 2.0
1982 2.6
1983 3.4
1984 3.2
1985 2.6
1986 2.0
1987 2.1
1988 3.2
1989 4.9
1990 5.2
1991 5.5
1992 5.9
1993 6.0
1994 5.4
1995 4.9
1996 4.8
1997 4.0
1998 3.2
1999 3.2
2000 3.4
2001 3.5
2002 3.9
2003 4.5
2004 4.5
2005 4.6
2006 3.4
2007 2.5
2008 2.7
2009 3.3
2010 3.8
2011 3.4
2012 3.3
2013 3.8
2014 3.6
2015 4.5
2016 4.7
2017 4.2
2018 3.8
2019 3.7
2020 4.6
November 2020 5.0

Nøkkeltall

11.5  %

Arbeidsledighet 15-24 år

Arbeidsledighet 15-24 år

15-24 år
15-24 år
1977 4.9
1978 5.8
1979 6.6
1980 4.8
1981 5.5
1982 7.4
1983 8.8
1984 7.3
1985 6.5
1986 5.1
1987 5.3
1988 8.1
1989 11.4
1990 11.8
1991 12.8
1992 13.8
1993 13.7
1994 12.8
1995 11.8
1996 12.5
1997 10.8
1998 9.3
1999 9.5
2000 10.2
2001 10.6
2002 11.4
2003 11.7
2004 11.6
2005 12.0
2006 9.2
2007 7.4
2008 8.0
2009 9.3
2010 10.1
2011 8.9
2012 8.8
2013 9.7
2014 8.1
2015 10.5
2016 11.3
2017 10.8
2018 9.6
2019 9.9
2020 11.5
November 2020 11.5
Arbeidsledighet 15-24 år
15-24 år
1977 4.9
1978 5.8
1979 6.6
1980 4.8
1981 5.5
1982 7.4
1983 8.8
1984 7.3
1985 6.5
1986 5.1
1987 5.3
1988 8.1
1989 11.4
1990 11.8
1991 12.8
1992 13.8
1993 13.7
1994 12.8
1995 11.8
1996 12.5
1997 10.8
1998 9.3
1999 9.5
2000 10.2
2001 10.6
2002 11.4
2003 11.7
2004 11.6
2005 12.0
2006 9.2
2007 7.4
2008 8.0
2009 9.3
2010 10.1
2011 8.9
2012 8.8
2013 9.7
2014 8.1
2015 10.5
2016 11.3
2017 10.8
2018 9.6
2019 9.9
2020 11.5
November 2020 11.5

Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid, men som prøvde å skaffe seg det i løpet av de siste fire ukene, og kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av to uker. 

I arbeid

Sysselsetting

Andel av befolkningen 15-74 år som er i arbeid

Menn (15-74 år)

68.8  %

[ 2020 ]

1.4 prosentpoeng

Endring fra året før

Kvinner (15-74 år)

63.8  %

[ 2020 ]

1.6 prosentpoeng

Endring fra året før

Personer regnes som i arbeid hvis de utfører inntektsgivende arbeid, enten som lønnstakere eller som selvstendig næringsdrivende. Også de som har en deltidsjobb eller som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon o.l. er medregnet.

Antall personer som jobber i utvalgte næringer (1 000 personer)

1970 1995 2020
1970 1995 2020
Helse- og omsorgstjenester 112.1 363.2 574.6
Varehandel og reparasjon av motorvogner 249.7 301.3 353.1
Industri 361.4 273.5 216.3
Bygge- og anleggsvirksomhet 114.6 102.6 246.4
Undervisning 90.1 158.4 221.3
Offentlig administrasjon og forsvar 127.2 193.8 225.0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 24.0 67.4 145.8
Forretningsmessig tjenesteyting 12.8 47.5 130.4
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester 0.0 24.0 57.5
Jordbruk og skogbruk 187.2 86.7 49.7
Antall personer som jobber i utvalgte næringer (1 000 personer)
1970 1995 2020
Helse- og omsorgstjenester 112.1 363.2 574.6
Varehandel og reparasjon av motorvogner 249.7 301.3 353.1
Industri 361.4 273.5 216.3
Bygge- og anleggsvirksomhet 114.6 102.6 246.4
Undervisning 90.1 158.4 221.3
Offentlig administrasjon og forsvar 127.2 193.8 225.0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 24.0 67.4 145.8
Forretningsmessig tjenesteyting 12.8 47.5 130.4
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester 0.0 24.0 57.5
Jordbruk og skogbruk 187.2 86.7 49.7

I løpet av de siste 50 årene har næringsstrukturen i Norge endret seg radikalt. Sysselsettingen i de ulike næringene har endret seg. Generelt er det snakk om en vridning bort fra primær- og sekundærnæringene mot tertiærnæringene. Jordbruk og industri har måttet vike for tjenesteproduksjon. Vi jobber sjeldnere på åkeren og i fabrikkhallen og stadig oftere i butikker og på kontor.

Midlertidig ansatte i ulike aldersgrupper

15-24 år 25-29 år 30-39 år 40-54 år 55-74 år
15-24 år 25-29 år 30-39 år 40-54 år 55-74 år
2009 24.9 12.5 6.5 3.6 3.1
2010 26.3 13.4 6.4 3.8 3.0
2011 23.5 13.2 7.5 3.5 2.6
2012 23.5 13.5 8.4 3.9 3.2
2013 23.1 14.3 7.9 3.9 3.0
2014 22.6 13.6 6.8 3.6 3.1
2015 23.9 13.8 7.2 3.5 2.6
2016 27.4 14.8 7.8 3.7 2.7
2017 26.3 14.4 7.6 3.6 2.5
2018 26.2 13.5 7.3 3.7 3.0
2019 25.1 12.6 6.6 3.5 3.1
2020 25.4 12.5 6.6 3.3 2.7
Midlertidig ansatte i ulike aldersgrupper
15-24 år 25-29 år 30-39 år 40-54 år 55-74 år
2009 24.9 12.5 6.5 3.6 3.1
2010 26.3 13.4 6.4 3.8 3.0
2011 23.5 13.2 7.5 3.5 2.6
2012 23.5 13.5 8.4 3.9 3.2
2013 23.1 14.3 7.9 3.9 3.0
2014 22.6 13.6 6.8 3.6 3.1
2015 23.9 13.8 7.2 3.5 2.6
2016 27.4 14.8 7.8 3.7 2.7
2017 26.3 14.4 7.6 3.6 2.5
2018 26.2 13.5 7.3 3.7 3.0
2019 25.1 12.6 6.6 3.5 3.1
2020 25.4 12.5 6.6 3.3 2.7

Nøkkeltall

Andel av befolkningen 15-74 år som er i arbeid eller er arbeidsledig

Andel av befolkningen 15-74 år som er i arbeid eller er arbeidsledig

70.6  %

[ November 2020 ]

0.3 prosentpoeng

Endring fra måneden før

Summen av de som jobber og de som er arbeidsledige kalles arbeidsstyrken. Det er de som tilbyr sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet. Sammenliknet med andre land er en stor del av befolkningen i Norge i arbeid. Det skyldes først og fremst at mange kvinner er yrkesaktive, men også at arbeidsledigheten fortsatt er relativt lav.

Innvandrere i arbeid

Andel av innvandrere 15-74 år som er i arbeid

Kvinner (15-74 år)

58.2  %

[ 2020 ]

1.3 prosentpoeng

Endring fra året før

Menn (15-74 år)

64.8  %

[ 2020 ]

2.2 prosentpoeng

Endring fra året før

Sysselsetting blant innvandrere og befolkning for øvrig.

Befolkning uten innvandrere EU/EØS, Storbritannia, USA, Canada, Australia og New Zealand Resten av verden
Befolkning uten innvandrere EU/EØS, Storbritannia, USA, Canada, Australia og New Zealand Resten av verden
15-19 år 35.4 24.6 20.9
20-24 år 65.3 50.2 52.4
25-39 år 83.3 72.4 62.3
40-54 år 84.8 78.4 62.7
55-66 år 68.9 67.5 44.8
67-74 år 19.1 20.8 11.0
Sysselsetting blant innvandrere og befolkning for øvrig.
Befolkning uten innvandrere EU/EØS, Storbritannia, USA, Canada, Australia og New Zealand Resten av verden
15-19 år 35.4 24.6 20.9
20-24 år 65.3 50.2 52.4
25-39 år 83.3 72.4 62.3
40-54 år 84.8 78.4 62.7
55-66 år 68.9 67.5 44.8
67-74 år 19.1 20.8 11.0

Det er til dels store forskjeller mellom innvandrere fra EØS-landene, Australia og Nord-Amerika sammenlignet med resten av verden når det gjelder prosentandel sysselsatte i de enkelte aldersgruppene. Disse forskjellene skyldes blant annet svært ulik sammensetning med hensyn til innvandringsgrunn i og med at svært mange fra EØS-landene kommer som arbeidsinnvandrere, mens den andre gruppen er dominert av flyktninger og familiegjenforente.

Utenfor arbeidsmarkedet

Nøkkeltall

Personer (15-74 år) som ikke jobber eller regnes som arbeidsledig

Personer (15-74 år) som ikke jobber eller regnes som arbeidsledig

1199000 personer

[ 4. kvartal 2020 ]

1.1 %

Endring fra samme kvartal året før

Nøkkeltall

Personer (15-74 år) som ikke er aktive jobbsøkere, men som ønsker arbeid

Personer (15-74 år) som ikke er aktive jobbsøkere, men som ønsker arbeid

199000 personer

[ 4. kvartal 2020 ]

2.1 %

Endring fra samme kvartal året før

Det er mange grunner til at personer ikke er en del av arbeidsstyrken. De kan være under utdanning, uføre, pensjonister, hjemmearbeidende eller av andre grunner ikke jobbe eller søke jobb. Noen går imidlertid inn og ut av arbeidsstyrken, særlig blant de yngste, og en del av dem som er utenfor arbeidsstyrken, ønsker jobb, men de oppfyller ikke alle betingelsene for å bli regnet som arbeidsledige: aktiv søking og mulighet for å kunne begynne i en jobb på kort varsel.

Ungdom (15 – 29 år) som verken er i jobb eller utdanning

Personer (prosent) 15-19 år 20-24 år 25-29 år
Personer (prosent) 15-19 år 20-24 år 25-29 år
2010 2 8 11
2011 2 8 10
2012 2 8 9
2013 3 9 10
2014 2 8 10
2015 2 8 11
2016 2 8 10
2017 2 7 10
2018 2 7 9
2019 2 7 9
2020 2 8 10
Ungdom (15 – 29 år) som verken er i jobb eller utdanning
Personer (prosent) 15-19 år 20-24 år 25-29 år
2010 2 8 11
2011 2 8 10
2012 2 8 9
2013 3 9 10
2014 2 8 10
2015 2 8 11
2016 2 8 10
2017 2 7 10
2018 2 7 9
2019 2 7 9
2020 2 8 10

Likestilling

Andel menn og kvinner i arbeid

Andel menn og kvinner (15-74 år) i arbeid

Menn Kvinner
Menn Kvinner
1975 76.0 45.6
1976 77.3 49.3
1977 78.0 50.3
1978 77.7 51.6
1979 76.9 52.8
1980 78.3 53.8
1981 78.1 54.8
1982 77.6 54.8
1983 76.0 55.5
1984 76.0 56.3
1985 76.4 57.7
1986 77.2 60.7
1987 77.4 62.1
1988 76.0 61.6
1989 73.2 59.4
1990 71.8 59.4
1991 70.2 59.2
1992 69.6 59.0
1993 69.1 59.1
1994 69.9 59.8
1995 71.3 61.1
1996 72.9 62.6
1997 74.7 64.4
1998 76.0 66.0
1999 75.4 66.5
2000 75.1 66.6
2001 74.9 66.8
2002 74.2 67.1
2003 72.9 66.3
2004 72.6 66.0
2005 72.5 65.6
2006 72.8 65.8
2006 Gml 73.7 66.7
2007 74.0 67.4
2008 74.5 68.3
2009 72.5 67.6
2010 71.4 66.6
2011 71.5 66.5
2012 71.5 66.4
2013 71.0 65.9
2014 70.8 65.4
2015 70.2 65.2
2016 69.1 64.9
2017 68.8 64.5
2018 70.0 64.8
2019 70.5 65.1
2020 69.7 64.5
Andel menn og kvinner (15-74 år) i arbeid
Menn Kvinner
1975 76.0 45.6
1976 77.3 49.3
1977 78.0 50.3
1978 77.7 51.6
1979 76.9 52.8
1980 78.3 53.8
1981 78.1 54.8
1982 77.6 54.8
1983 76.0 55.5
1984 76.0 56.3
1985 76.4 57.7
1986 77.2 60.7
1987 77.4 62.1
1988 76.0 61.6
1989 73.2 59.4
1990 71.8 59.4
1991 70.2 59.2
1992 69.6 59.0
1993 69.1 59.1
1994 69.9 59.8
1995 71.3 61.1
1996 72.9 62.6
1997 74.7 64.4
1998 76.0 66.0
1999 75.4 66.5
2000 75.1 66.6
2001 74.9 66.8
2002 74.2 67.1
2003 72.9 66.3
2004 72.6 66.0
2005 72.5 65.6
2006 72.8 65.8
2006 Gml 73.7 66.7
2007 74.0 67.4
2008 74.5 68.3
2009 72.5 67.6
2010 71.4 66.6
2011 71.5 66.5
2012 71.5 66.4
2013 71.0 65.9
2014 70.8 65.4
2015 70.2 65.2
2016 69.1 64.9
2017 68.8 64.5
2018 70.0 64.8
2019 70.5 65.1
2020 69.7 64.5

I Norge er en ganske stor andel menn og kvinner i arbeid. Kvinner inntok for alvor arbeidsmarkedet fra 1970-årene, og i dag er kjønnsfordelingen ganske balansert. Arbeidsstyrken består nå av nesten like mange kvinner som menn, men likevel er det norske arbeidsmarkedet kjønnsdelt.

Andel 15-74 år som jobber deltid

Andel menn (15-74) år som jobber deltid

15.3 %

[ 2020 ]

0.4 prosentpoeng

Endring fra året før

Andel kvinner (15-74 år) som jobber deltid

34.9 %

[ 2020 ]

1.4 prosentpoeng

Endring fra året før

Kjønnsfordelingen i arbeidsstyrken, lederstillinger, offentlig og privat sektor og deltidsarbeid sier noe om likestillingen på arbeidsmarkedet. I statistikken Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene tar man utgangspunkt i at der det er liten forskjell mellom kvinner og menn, tolkes dette som likestilling. Jo større forskjell det er på disse indikatorene, jo mindre likestilt er menn og kvinner på det området.

Antall menn og kvinner i ulike yrker.

Menn Kvinner
Menn Kvinner
Ledere 151 77
Akademiske yrker 315 452
IKT-rådgivere 58 14
Høyskoleyrker 255 173
Ingeniører mv. 108 20
Helserelaterte yrker 13 35
Kontormedarbeidere 11 32
Salgsyrker 69 113
Pleie- og omsorgsarbeidere 50 209
Bønder, fiskere mv. 37 11
Håndverkere 236 14
Elektrikere, elektronikere mv. 48 2
Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner mv. 96 5
Renholdere mv. 13 44
Antall menn og kvinner i ulike yrker.
Menn Kvinner
Ledere 151 77
Akademiske yrker 315 452
IKT-rådgivere 58 14
Høyskoleyrker 255 173
Ingeniører mv. 108 20
Helserelaterte yrker 13 35
Kontormedarbeidere 11 32
Salgsyrker 69 113
Pleie- og omsorgsarbeidere 50 209
Bønder, fiskere mv. 37 11
Håndverkere 236 14
Elektrikere, elektronikere mv. 48 2
Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner mv. 96 5
Renholdere mv. 13 44

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø

Krav på jobb forstyrrer hjemmeliv og familieliv, ofte eller alltid

15  %

[ 2019 ]

Leser og svarer daglig på e-post utenom arbeidstid

23  %

[ 2019 ]

Ansatte som opplever dårlig forhold mellom ansatte og ledelse, ofte eller av og til

32  %

[ 2019 ]

Utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller lignende, et par ganger i måneden eller mer

4  %

[ 2019 ]

Arbeidsmiljø handler om de fysiske og de sosiale delene av arbeidet. Det kan handle om at man trives på jobb, at jobben kan utføres innenfor trygge rammer, eller at forholdet til leder og kolleger er godt.

Nøkkeltall

Antall rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte

Antall rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte

7.7  per 1 000 ansatte

[ 2019 ]

7.2 %

Endring fra året før

Arbeidsulykker fordelt på næringer

2019
2019
Jordbruk, skogbruk og fiske 11.0
Bergverksdrift og utvinning 5.3
Industri 9.9
Elektrisitet, vann og renovasjon 12.0
Bygge- og anleggsvirksomhet 9.8
Varehandel, reparasjon av motorvogner 3.7
Transport og lagring 13.0
Overnattings- og serveringsvirksomhet 3.1
Informasjon, finansieringsvirksomhet og faglig tjenesteyting 1.4
Forretningsmessig tjenesteyting 7.4
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 16.0
Undervisning 9.5
Helse- og sosialtjenester 8.7
Personlig tjenesteyting 3.2
Arbeidsulykker fordelt på næringer
2019
Jordbruk, skogbruk og fiske 11.0
Bergverksdrift og utvinning 5.3
Industri 9.9
Elektrisitet, vann og renovasjon 12.0
Bygge- og anleggsvirksomhet 9.8
Varehandel, reparasjon av motorvogner 3.7
Transport og lagring 13.0
Overnattings- og serveringsvirksomhet 3.1
Informasjon, finansieringsvirksomhet og faglig tjenesteyting 1.4
Forretningsmessig tjenesteyting 7.4
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 16.0
Undervisning 9.5
Helse- og sosialtjenester 8.7
Personlig tjenesteyting 3.2

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB