Publisert Tittel Åpne
22. oktober 2020 Nedgang i arbeidsstyrken Artikkel
23. juli 2020 Økt tilbud av arbeidskraft på arbeidsmarkedet Artikkel
29. april 2020 Menn må oftere jobbe utover vanlig arbeidsmengde Artikkel
23. april 2020 Færre utførte ukeverk Artikkel
20. mars 2020 Forskjellen på arbeidsledige og permitterte i statistikken Artikkel
23. januar 2020 Flere sysselsatte Artikkel
24. oktober 2019 Flere heltidssysselsatte kvinner Artikkel
25. juli 2019 Flere heltidsarbeidende Artikkel
30. april 2019 Flere sysselsatte Artikkel
26. mars 2019 Færre arbeider overtid Artikkel
24. januar 2019 Økende arbeidsstyrke Artikkel
29. oktober 2018 Far jobber mindre – mor jobber mer Artikkel
25. oktober 2018 Fortsatt økning i arbeidsstyrken Artikkel
26. juli 2018 Økt yrkesdeltakelse for menn Artikkel
19. juni 2018 Unge viktige for å holde hjulene i gang om sommeren Artikkel
26. april 2018 Ny metode gir bedre AKU-tall Artikkel
26. april 2018 Flere sysselsatte på heltid Artikkel
25. januar 2018 Nedgang i yrkesdeltakelsen Artikkel
26. oktober 2017 Færre yrkesaktive Artikkel
27. juli 2017 Færre yrkesaktive menn Artikkel