Fortsatt økning i arbeidsstyrken

Publisert:

Andelen yrkesaktive var 70,7 prosent i 3. kvartal 2018, noe som er en økning sammenlignet med samme kvartal året før.

Yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i aldersgruppen 15–74 år, var på 70,7 prosent i 3. kvartal 2018, viser SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU). Dette er en oppgang på 0,9 prosentpoeng sammenlignet med tredje kvartal 2017. Sist gang vi hadde dette nivået på yrkesdeltakelse var i 3. kvartal 2016. Dagens nivå på yrkesdeltakelsen er likevel lavere enn det var i perioden 2006-2015.

Yrkesaktiviteten for kvinner var 67,5 prosent og for menn 73,9 prosent. Begge er en økning fra 3. kvartal 2017. Økningen er imidlertid betydelig høyere for menn enn for kvinner: opp 1,6 prosentpoeng blant menn og opp 0,3 prosentpoeng for kvinner. Dette utviklingstrekket er synlig også når vi deler gruppene videre inn etter alder. Blant de yngste (15–24 år) er økningen 0,9 prosentpoeng for menn og 0,2 for kvinner, og blant de som er eldre (25–66 år), er økningen 1,5 prosentpoeng for menn og 0,4 for kvinner.

Figur 1. Personer (15-74 år) i arbeidsstyrken i tredje kvartal, etter kjønn. I prosent av personer (15-74 år) i alt i hver gruppe

Begge kjønn Menn Kvinner
2006 72.2 75.8 68.5
2007 72.8 76.1 69.3
2008 73.9 77.3 70.4
2009 72.3 75.0 69.5
2010 71.7 74.6 68.8
2011 71.8 74.6 68.9
2012 71.4 74.1 68.6
2013 71.6 74.2 68.8
2014 71.0 73.8 68.1
2015 71.1 74.2 67.9
2016 70.7 73.2 68.1
2017 69.8 72.3 67.2
2018 70.7 73.9 67.5

Lavere yrkesaktivitet blant de yngste og de eldste

Når vi ser på alderssammensetningen av arbeidsstyrken over et lengre tidsperspektiv, slik som vist i figur 2, ser vi at det har blitt færre yrkesaktive i aldersgruppa under 25 år, men noe flere blant de som er begynnelsen av 30-årene og blant de som er i begynnelsen av 50-årene. For de andre aldersgruppene er bildet mer sammensatt.

Figur 2. Personer (15-74 år) i arbeidsstyrken, etter alder. I prosent av personer i alt i hver aldersgruppe i tredje kvartal

2018 2012 2006
15-19 39.6 42.4 45.7
20-24 72.9 75.0 76.4
25-29 84.4 83.8 86.7
30-34 88.5 85.2 86.5
35-39 88.4 88.6 87.5
40-44 86.6 88.4 88.4
45-49 87.7 88.1 86.4
50-54 84.7 84.3 84.5
55-59 80.5 80.2 77.5
60-66 59.5 63.3 57.7
67-74 12.6 17.3 14.0

Flere pensjonister, færre hjemmearbeidende

Vi ser to klare utviklingstrekk i sammensetningen av de som er utenfor arbeidsstyrken. Endringen skjer sakte, så for å finne mønstrene ser vi på en tidsperiode på tolv år, slik figur 3 viser. Antall personer som er under utdanning, førtidspensjonister, arbeidsuføre og jobbsøkere er stabilt, men vi ser helt klart at det er en markant nedgang i antall hjemmearbeidende kvinner og en ganske stor oppgang i antall alderspensjonister.

Figur 3. Personer utenfor arbeidssstyrken (prosent) etter kjønn, hovedsakelig virksomhet. Tredje kvartal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Menn Under utdanning 30 29 29 29 31 30 31 29 30 28 29 28 28
Menn Hjemmearbeidende 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
Menn Førtidspensjonister 7 7 7 7 7 7 6 6 5 5 5 4 5
Menn Arbeidsuføre 29 29 29 30 29 28 26 28 27 26 25 24 25
Menn Alderspensjonister 26 26 26 24 24 26 27 27 28 30 31 32 33
Menn Jobbsøker 4 5 5 7 6 6 6 7 7 7 6 7 5
Menn Annet 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3
Kvinner Under utdanning 24 24 23 24 26 26 24 24 25 24 25 24 24
Kvinner Hjemmearbeidende 13 12 10 10 9 9 8 7 6 7 6 5 5
Kvinner Førtidspensjonister 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4
Kvinner Arbeidsuføre 29 30 31 30 30 29 28 29 27 28 28 28 29
Kvinner Alderspensjonister 22 23 24 23 23 24 26 27 28 28 30 30 31
Kvinner Jobbsøker 4 4 4 5 4 4 6 6 6 6 5 6 5
Kvinner Annet 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3

Det publiseres i tillegg noen sesongjusterte hovedtall fra AKU hver måned, se akumnd.

Faktaside