410797
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/konkurs/kvartal
410797
statistikk
2020-05-06T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
konkurs, Opna konkursar, næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsårKonkurser, Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Opna konkursar

Vekestal i tabell 12972 publiseres daglig kl. 11.30.

Månadstal i tabellane 0721808551 og 09695 i Statistikkbanken ble publisert 26. juni 2020.

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

1 245

konkursar i 1. kvartal 2020

Opna konkursar
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
Opna konkursar i alt1 2941 1161 2701 245
Føretakskonkursar9829131 0571 054
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak312203213191
 
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd403296340327
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner252251249263

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Opna konkursar, etter næring

Opna konkursar, etter næring
1. kvartal 20191. kvartal 2020
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt1 0492841 054191
 
Jordbruk, skogbruk og fiske33611
Bergverksdrift og utvinning2020
Industri5211511
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0010
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd2010
Byggje- og anleggsverksemd26311126463
Varehandel, reparasjon av motorvogner2812324914
Transport og lagring53355033
Overnattings- og serveringsverksemd13191343
Informasjon og kommunikasjon3111354
Finansierings- og forsikringsverksemd80130
Omsetning og drift av fast eigedom511390
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting64136922
Forretningsmessig tenesteyting50336515
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning123113
Helse- og sosialtenester196102
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar76810
Anna tenesteyting1312284
Lønt arbeid i private hushald0000
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst77186

Tabell 2 
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring

Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
1. kvartal 20191. kvartal 2020
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt1 3336 092 7354 3551 24510 846 2046 436
 
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak1 0495 957 1304 1361 05410 753 9626 288
 
Jordbruk, skogbruk og fiske3..49643 96228
Bergverksdrift og utvinning2:52:3
Industri52434 87824451..552
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0:01....
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd2:801:7
Byggje- og anleggsverksemd2631 294 7058242641 389 378910
Varehandel, reparasjon av motorvogner2812 553 0651 5852497 003 4563 006
Transport og lagring53295 31010650242 582160
Overnattings- og serveringsverksemd131429 366720134..652
Informasjon og kommunikasjon3141 497473539 92058
Finansierings- og forsikringsverksemd8016132729
Omsetning og drift av fast eigedom51..543965 21130
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting64459 40212669227 885144
Forretningsmessig tenesteyting50167 45019165318 576572
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning12..211..11
Helse- og sosialtenester192603910..6
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar76 36026818 5600
Anna tenesteyting1312 5672128251 345140
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst7:118:0
 
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar284135 60521919192 242148
 
Jordbruk, skogbruk og fiske3..4118 27011
Bergverksdrift og utvinning000000
Industri115 68471....
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0:0000
Byggje- og anleggsverksemd11151 603766337 00445
Varehandel, reparasjon av motorvogner2311 56714145 83711
Transport og lagring3522 461273319 11633
Overnattings- og serveringsverksemd913 541223..12
Informasjon og kommunikasjon112 476644711
Finansierings- og forsikringsverksemd000000
Omsetning og drift av fast eigedom1:..0:0
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting1310 197102210 39113
Forretningsmessig tenesteyting3313 37827154 24210
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning3:23:1
Helse- og sosialtenester6:112....
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar61056102 0126
Anna tenesteyting124 061542 1925
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst79626....

Tabell 3 
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)

Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
1. kvartal 20191. kvartal 2020
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000
I alt1 01158918974501091 0246131469645124
 
Viken0000002371512518934
Østfold (-2019)674212337000000
Akershus (-2019)11172252210000000
Buskerud (-2019)543210525000000
Oslo162100318617183129289611
Innlandet00000050317228
Hedmark (-2019)39237054000000
Oppland (-2019)26154313000000
Vestfold og Telemark0000008950201045
Vestfold (-2019)42238434000000
Telemark (-2019)27173034000000
Agder00000053327617
Aust-Agder (-2019)22143401000000
Vest-Agder (-2019)29157133000000
Rogaland9553151041397471611815
Vestland000000108641110518
Hordaland (-2019)1147721736000000
Sogn og Fjordane (-2019)1232322000000
Møre og Romsdal4218863748219828
Trøndelag - Trööndelage7939177797846121028
Nordland5732872838206345
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku00000043225925
Troms - Romsa (-2019)2285414000000
Finnmark - Finnmárku (-2019)1163002000000
Svalbard000000000000

Tabell 4 
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform

Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
1. kvartal 20191. kvartal 2020
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt1 33328401 01100271101 24519121 024012160
 
Viken00000000028343023700300
Østfold (-2019)801006700300000000000
Akershus (-2019)17560011100310000000000
Buskerud (-2019)762105400100000000000
Oslo2083701620072022128218301520
Innlandet00000000058605000200
Hedmark (-2019)50703900220000000000
Oppland (-2019)35702600020000000000
Vestfold og Telemark0000000001132108900300
Vestfold (-2019)631904200200000000000
Telemark (-2019)33502700100000000000
Agder000000000741705300400
Aust-Agder (-2019)31802200100000000000
Vest-Agder (-2019)35602900000000000000
Rogaland12626095002301151709700010
Vestland00000000014333010800110
Hordaland (-2019)15641011400100000000000
Sogn og Fjordane (-2019)13101200000000000000
Møre og Romsdal4750420000054504800100
Trøndelag - Trööndelage93140790000088907800100
Nordland71100570031044403800110
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku00000000052804300010
Troms - Romsa (-2019)28602200000000000000
Finnmark - Finnmárku (-2019)12101100000000000000
Svalbard000000000000000000
Uoppgitt fylke100000100000000000

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Standard klassifikasjonar

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standard for organisasjonsform

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Kor ofte og aktualitet

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Internasjonal rapportering

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat. 

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar og bruksområde

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklovens §3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Datakjelder og utval

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataa blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

I de tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Samanlikningar over tid og stad

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB