Vekst i vareeksporten i juli

Publisert:

Eksporten av varer økte med 26 prosent sammenlignet med juli i fjor. Oppgangen er i all hovedsak drevet av utviklingen i olje- og gassprisene. I samme periode gikk fastlandseksporten opp 3,2 prosent.

I juli måned utgjorde eksporten av varer 79,3 milliarder kroner, og fastlandseksporten endte på 33,1 milliarder.

Statistikken over utenrikshandel viser samtidig at importverdien var 53,9 milliarder kroner og har steget 14,8 prosent siden juli i fjor.

Samlet sett ga dette et handelsoverskudd på 25,3 milliarder.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Juli 2013 43.0 79.7 36.7
Aug. 2013 43.7 73.2 29.6
Sep. 2013 47.7 67.5 19.8
Okt. 2013 49.2 80.4 31.2
Nov. 2013 46.2 87.2 41.1
Des. 2013 44.8 82.1 37.3
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.9 77.5 25.6
Feb. 2017 48.8 70.3 21.5
Mar. 2017 57.2 77.1 19.9
Apr. 2017 44.0 68.0 24.0
Mai 2017 59.8 68.8 9.1
Juni 2017 67.2 68.4 1.2
Juli 2017 47.0 62.9 16.0
Aug. 2017 54.9 68.8 13.9
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 85.0 78.9 -6.1
Des. 2017 52.7 78.2 25.4
Jan. 2018* 54.9 83.5 28.6
Feb. 2018* 51.3 71.8 20.5
Mar. 2018* 64.4 78.1 13.8
Apr. 2018* 62.8 81.5 18.7
Mai. 2018* 64.9 79.8 15.0
Juni. 2018* 59.3 80.8 21.5
Jul. 2018* 53.9 79.3 25.3

Figur 2. Fastlandseksport

2016 2017 2018*
Jan. 30.8 31.8 37.4
Feb. 32.3 31.7 35.0
Mar. 33.0 38.8 37.5
Apr. 32.9 32.1 37.4
Mai 30.5 35.0 37.2
Jun. 34.8 37.3 39.9
Jul. 30.1 32.1 33.1
Aug. 30.9 34.5
Sep. 34.9 34.7
Okt. 30.8 37.4
Nov. 33.2 37.9
Des. 32.3 35.1

Høyere olje- og gasspriser

Eksportverdien for råolje endte på 23,5 milliarder kroner og gikk opp 56,2 prosent sammenlignet med juli i fjor. Verdiøkningen skyldes oljeprisen, som stort sett har hatt en oppadgående trend siden bunnoteringen i januar 2016. Fra juni i år gikk oljeprisen noe ned, men har de siste tolv månedene økt med hele 56,5 prosent fra 396 til 621 kroner fatet. Antall eksporterte fat var 37,9 millioner, om lag uendret fra fjoråret.

Betydelig oppgang var det også i eksportverdien for naturgass som endte på 21,7 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 41,9 prosent fra juli i fjor. Veksten skyldes i all hovedsak høyere priser. Antallet eksporterte standard kubikkmeter naturgass var 10,0 milliarder, 0,3 prosent mer enn i juli i fjor.

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2016 2017 2018*
Jan. 29.4 42.0 43.8
Feb. 28.0 36.5 36.7
Mar. 28.8 37.1 40.6
Apr. 28.0 35.8 44.0
Mai 27.5 33.4 41.2
Jun. 24.0 30.3 40.0
Jul. 28.6 30.8 45.6
Aug. 27.9 33.9
Sep. 22.3 31.0
Okt. 34.9 37.7
Nov. 35.7 39.8
Des. 37.4 42.6

Figur 4

Figur 4. Eksport av råolje

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Fiskeeksporten gikk opp 6,2 prosent sammenlignet med juli i fjor og endte på 6,9 milliarder kroner. Økningen skyldes vekst i eksportvolumet for laks, lavere laksepris trakk i motsatt retning.
  • Importen av industrimaskiner utgjorde 7,3 milliarder kroner, noe som er 47,1 prosent mer enn i juli i fjor.
  • Prisøkning på nikkel og aluminium bidro til at importverdien for malmer og avfall av metaller økte med 61,4 prosent til 2,7 milliarder.

Eksportvolumet av aluminium

SSB har fortsatt grunn til å tro at det i noen grad mangler data for 2018 for aluminium, og volumet bakover i tid vil trolig revideres opp når mer fullstendig informasjon er tilgjengelig. Etterdeklarering av tall for aluminium i august har medført at disse tallene er for høye.

Kontakt