Største handelsoverskudd på tre år

Publisert:

Handelsoverskuddet i januar skyldes en høy eksportverdi på 83,2 milliarder kroner. Eksporten av naturgass bidro med en eksportvekst fra januar 2017 på hele 24,4 prosent. Fastlandseksporten viste også en sterk oppgang på 17,6 prosent.

Med en vareimport på 54,4 milliarder i januar 2018 resulterte dette i et handelsoverskudd på 28,8 milliarder kroner. Dette er det største overskuddet siden desember 2014, viser statistikken over Utenrikshandel med varer.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Jan. 2013 43.0 76.7 33.7
Feb. 2013 39.6 74.6 35.0
Mar. 2013 38.4 77.1 38.7
Apr. 2013 45.9 70.4 24.5
Mai 2013 44.1 73.2 29.1
Juni 2013 42.0 74.3 32.3
Juli 2013 43.0 79.7 36.7
Aug. 2013 43.7 73.2 29.6
Sep. 2013 47.7 67.5 19.8
Okt. 2013 49.2 80.4 31.2
Nov. 2013 46.2 87.2 41.1
Des. 2013 44.8 82.1 37.3
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.2 8.6
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 45.9 59.3 13.4
Aug. 2016 52.9 60.0 7.1
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 68.9 16.2
Nov. 2016 56.9 70.5 13.5
Des. 2016 49.3 72.2 22.9
Jan. 2017 51.4 76.6 25.2
Feb. 2017 48.8 69.3 20.5
Mar. 2017 57.2 76.3 19.1
Apr. 2017 44.0 66.9 23.0
Mai 2017 59.8 67.8 8.1
Juni 2017 67.1 67.4 0.2
Juli 2017 47.0 62.0 15.0
Aug. 2017 54.8 67.8 13.0
Sep. 2017 59.7 65.5 5.7
Okt. 2017 56.6 71.3 14.7
Nov. 2017 84.8 75.7 -9.1
Des. 2017 52.1 76.8 24.7
Jan. 2018* 54.4 83.2 28.8

Prisoppgang ga høy gasseksport

Veksten i naturgasseksporten på 24,4 prosent sammenlignet med januar 2017 ga en eksportverdi på 24,3 milliarder kroner. Prisene økte og har ikke vært høyere siden slutten av 2014. Volumet sank, men er likevel det nest høyeste registrert, i og med at volum i januar 2017 var rekordhøyt.

Eksportvolumet for naturgass i gassform utgjorde 10,8 milliarder standard kubikkmeter - ned 2,2 prosent sammenlignet med fjoråret.

Eksporten av råolje utgjorde 19,3 milliarder kroner i januar 2018, 8,0 prosent lavere enn januar i fjor. Nedgangen forklares av fall i eksportert volum på 21,2 prosent tilsvarende 10,2 millioner fat. Oljeprisen med sine 511 kroner fatet, er over 500 kroners-grensen for første gang siden november 2014.

Figur 2

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Figur 3

Figur 4. Eksport av råolje

Betydelig fastlandseksport i årets første måned

Fastlandseksporten endte på 37,4 milliarder i januar 2018, opp 17,6 prosent fra samme måned i fjor. Dette er den fjerde høyeste registrerte verdi for denne typen eksport. Forklaringen er stor eksport av metaller og raffinerte mineraloljeprodukter.

Figur 4

Figur 3. Fastlandseksport

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

• Eksporten av metaller utenom jern og stål utgjorde 4,6 milliarder kroner, 16,6 prosent vekst fra januar 2017. Blant forklaringene er prisene på aluminium som for tiden er høye.

• Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter var på 5,3 milliarder kroner. Eksportert mengde er høy og prisen den høyeste siden oktober 2014. Veksten på hele 208 prosent fra januar 2017 skyldes at eksportert mengde var liten.

• Fiskeeksporten endte på 7,4 milliarder kroner i januar 2018, en liten oppgang på 0,6 prosent fra samme måned i fjor. Økt torskeeksport veide opp for fall i eksportverdien for laks og makrell. Det ble eksportert skrei for 29,4 millioner kroner – mengden var 51 prosent størrre enn januar 2017.

• Importverdien for malmer var også høy. Den utgjorde 2,9 milliarder kroner, en vekst på 33,2 prosent sammenlignet med januar 2017. Både mengde og priser var høyere enn i januar 2017.

 

Kontakt