Rekordhøy fastlandseksport i 2017

Publisert:

Endret:

Fisk og varer fra fastlandet bidro til eksportinntekter for Norge på hele 418,7 milliarder i 2017 – etter en sterk vekst på 8,2 prosent fra året før. Dette er det høyeste nivået som er målt.

Informasjon knyttet til ferske tall for desember finnes lenger nede i denne artikkelen.

Eksportverdien av fisk steg med 3,5 prosent fra 2016 og endte på 92,3 milliarder kroner i 2017. Fisk regnes med i begrepet fastlandseksport, som brukes for å skille ut eksporten av råolje, naturgass og kondensat, samt skip og oljeplattformer. En annen viktig forklaring til den rekordhøye fastlandseksporten er utførselen av metaller var på 62,3 milliarder kroner i 2017 – om lag 20 prosent mer enn året før.

Figur 1. Fastlandseksport

Fastlandseksport
2008 358.3
2009 305.0
2010 333.5
2011 360.1
2012 359.7
2013 364.4
2014 387.3
2015 404.0
2016 387.0
2017 418.7

Den totale verdien av vareeksporten beløp seg til 843,3 milliarder kroner i 2017, opp 12,2 prosent fra året før, viser statistikk for Utenrikshandel med varer. Eksportverdien for sokkelvarene råolje og naturgass steg, hovedsakelig grunnet høyere priser, og utgjorde som de senere årene om lag halvparten av vår totale eksport.

Importen av varer beløp seg til hele 683,4 milliarder kroner, noe som også er det høyeste som noen gang er målt. Veksten fra 2016 var på 12,1 prosent, og kommer blant annet av høy innførsel av personbiler, fly og konstruksjoner til oljeplattformer.

Handelsoverskuddet for varer var 160 milliarder kroner i 2017, 12,7 prosent mer enn året før. Likevel er dette lavt i et lengre perspektiv: De siste to årenes handelsoverskudd er de minste siden årtusenskiftet.  

Figur 2. Handelsbalansen

Handelsbalansen Import i alt Eksport i alt
2008 448.7 504.5 953.2
2009 300.9 430.4 731.3
2010 320.8 467.3 788.1
2011 390.0 508.6 898.6
2012 427.7 507.6 935.3
2013 388.8 527.7 916.5
2014 346.6 562.5 909.0
2015 219.8 615.5 835.3
2016 141.9 609.5 751.4
2017 159.9 683.4 843.3

Løft for oljeprisen

I 2017 utgjorde eksportverdien for råolje 209,0 milliarder kroner, mot 187,6 milliarder et år tidligere. Vesentlig høyere oljepris var forklaringen. Gjennomsnittsprisen var 418 kroner per fat - 54 kroner mer enn i året før. Antall eksporterte fat råolje gikk ned fra 515 millioner i 2016 til 500 millioner fat i 2017.

Figur 3

Figur 3. Eksport av råolje

Rekordhøy eksport av naturgass

Eksporten av naturgass endte på 199,6 milliarder kroner i 2017. Det vil si nærmere 40 milliarder kroner, eller 24 prosent, mer enn foregående år. Både pris og volum økte. I 2017 eksporterte vi naturgass som aldri før - hele 118 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) naturgass i gassform, mot 110 millioner Sm3 året før – en vekst på 8 prosent.

Handelsoverskuddet økte i desember

Eksportverdien i desember utgjorde 76,8 milliarder, 4,6 milliarder mer enn desember året før. Vareimporten viste en oppgang på 2,8 milliarder kroner fra desember 2016 og endte på 52,1 milliarder. Handelsoverskuddet ble dermed på 24,7 milliarder kroner i fjorårets siste måned.

Eksportverdien av naturgass høyere enn olje

Eksportverdien for naturgass i desember kom opp i 20,7 milliarder kroner, hele 4,2 milliarder mer enn samme måned et år tidligere. Forklaringen var en langt bedre pris for naturgass i gassform i desember 2017, mens eksportert mengde viste kun en liten oppgang.

Eksporten av råolje utgjorde 20,3 milliarder kroner i desember 2017 og sank 1,8 prosent sammenlignet med desember 2016. Nedgangen forklares av lavere eksportert volum på 10,1 prosent, tilsvarende 4,6 millioner fat. Oljeprisen på 498 kroner per fat er den høyeste siden november 2014.

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Verdien av lakseeksporten sank grunnet betydelig lavere priser, men høyere eksportvolum for både sild og makrell veide i noen grad opp for dette fallet. Den totale fiskeeksporten ble på 7,9 milliarder kroner i desember 2017, en nedgang på 3,5 prosent fra samme måned året før.
  • Eksportverdien av metaller utenom jern og stål var 3,9 milliarder kroner i desember 2017. Eksporten av primære aluminiumslegeringer økte med over 600 millioner kroner fra desember 2016, med vekst i både pris og mengde.
  • Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter utgjorde 3,9 milliarder kroner, en oppgang på noe over 50 prosent fra desember året før. Høyere priser er hovedforklaring til økningen i eksportverdien.
  • Importen av telekommunikasjonsapparater og elektriske maskiner gikk opp med henholdsvis 230 og 390 millioner kroner fra desember 2016.
  •  Importen av personbiler endte på hele 5,2 milliarder i desember 2017. Det ble importert rundt 18 500 biler, kun en liten oppgang fra desember et år tidligere. Prisen per bil var derimot langt høyere.

 

Kontakt