Høyere oljepris hevet eksporten

Publisert:

I mars beløp eksporten av varer seg til 78,2 milliarder kroner – 2,6 prosent mer enn i samme måned året før. Økte inntekter fra råolje og naturgass bidro til å styrke handelsbalansen i mars. Fiskeeksporten var på nivå med mars i fjor.

Ved sammenligning av tallene for Utenrikshandel med varer er det viktig å ta i betraktning at påsken i år var i mars, men falt i april i fjor. Det er vanlig at eksporten og importen er lav i påskemåneden, likevel økte både eksporten og importen i mars i år.

Vareimporten økte med 10,6 prosent til 63,3 milliarder kroner i mars. Det var flere store enkelttransaksjoner som var med på å dra opp importen denne måneden. Dette resulterte i et handelsoverskudd på 15 milliarder kroner.  

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Mar. 2013 38.4 77.1 38.7
Apr. 2013 45.9 70.4 24.5
Mai 2013 44.1 73.2 29.1
Juni 2013 42.0 74.3 32.3
Juli 2013 43.0 79.7 36.7
Aug. 2013 43.7 73.2 29.6
Sep. 2013 47.7 67.5 19.8
Okt. 2013 49.2 80.4 31.2
Nov. 2013 46.2 87.2 41.1
Des. 2013 44.8 82.1 37.3
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.2 8.6
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 45.9 59.3 13.4
Aug. 2016 52.9 60.0 7.1
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 68.9 16.2
Nov. 2016 56.9 70.5 13.5
Des. 2016 49.3 72.2 22.9
Jan. 2017* 51.4 76.6 25.2
Feb. 2017* 48.8 69.3 20.5
Mar. 2017* 57.2 76.3 19.1
Apr. 2017* 44.0 66.9 23.0
Mai 2017* 59.8 67.8 8.1
Juni 2017* 67.1 67.4 0.2
Juli 2017* 47.0 62.0 15.0
Aug. 2017* 54.8 67.8 13.0
Sep. 2017* 59.7 65.5 5.7
Okt. 2017* 56.6 71.3 14.7
Nov. 2017* 84.8 75.7 -9.1
Des. 2017* 52.1 76.8 24.7
Jan. 2018* 54.8 83.2 28.5
Feb. 2018* 51.0 72.4 21.3
Mar. 2018* 63.3 78.2 15.0

Oljeprisen på vei opp

Eksportverdien av råolje utgjorde 21,3 milliarder kroner i mars 2018, en økning på 24 prosent i forhold til samme måned i fjor. Verdiøkningen skyldes både at det ble eksportert mer olje og at prisen var høyere. Det ble utført 43,3 millioner fat råolje, en oppgang på 4 prosent fra mars 2017. Gjennomsnittsprisen endte på 492 kroner fatet, 78 kroner mer enn for 12 måneder siden. Verdien på råoljeeksporten er den høyest målte i en enkeltmåned på over tre år.

I mars endte eksportverdien av naturgass på 19,7 milliarder kroner – over 1 milliard mer enn i fjor. Et noe lavere eksportvolum ble oppveid av høyere pris. Vi eksporterte 10,2 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) naturgass i gassform i mars – 3,1 prosent mindre enn året før.

Figur 2

Figur 2. Eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2016 2017* 2018*
Jan. 29.4 41.0 44.3
Feb. 28.0 35.4 37.1
Mar. 28.8 36.3 41.0
Apr. 28.0 34.9
Mai 27.5 32.4
Jun. 24.0 29.3
Jul. 28.5 29.9
Aug. 27.8 33.0
Sep. 22.3 30.0
Okt. 34.9 33.7
Nov. 35.6 36.5
Des. 37.3 41.2

Fastlandseksporten lav i mars

Fastlandseksporten kom på 37,2 milliarder i mars 2018, som er 4 prosent lavere enn i samme måned i fjor.

Verdien av aluminiumseksporten utgjorde 1,8 milliarder kroner i mars, en reduksjon på 37 prosent fra samme måned i fjor. Nedgangen skyldes redusert volum, 45 prosent mindre enn for 12 måneder siden. I samme tidsrom steg prisen med 15 prosent.  

Fiskeeksporten falt med 0,9 prosent til 8,7 milliarder kroner i mars 2018. Økt eksportverdi for laks og torsk klarte ikke å veie opp for redusert eksport av blant annet ørret, sild og makrell.

Figur 4. Fastlandseksport

2016 2017* 2018*
Jan. 29.4 41.0 44.3
Feb. 28.0 35.4 37.1
Mar. 28.8 36.3 41.0
Apr. 28.0 34.9
Mai 27.5 32.4
Jun. 24.0 29.3
Jul. 28.5 29.9
Aug. 27.8 33.0
Sep. 22.3 30.0
Okt. 34.9 33.7
Nov. 35.6 36.5
Des. 37.3 41.2

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • I mars i år kom bilimporten opp i 5 milliarder kroner, 12,3 prosent mer enn i samme måned året før. Vi mottok over 17 500 biler i mars 2018. Nær 60 prosent av disse var miljøvennlige kjøretøy som el- og hybridbiler.
  • Innførselen av kraftmaskiner og -utstyr var på 2,4 milliarder kroner, en dobling fra mars i fjor. Store vindkraftprosjekt forklarer oppgangen.

Kontakt