283729
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
283729
statistikk
2017-08-21T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil2. kvartal 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen
Transportmengde (tonn)Andel importProsent
2. kvartal 2016 - 2. kvartal 20172. kvartal 2012 - 2. kvartal 2017
1Tallene tilbake til 1. kvartal 2013 er rettet, ved at tømmertransport som faktisk har blitt fraktet med tog feilaktig har vært registrert fraktet på lastebil. Dette påvirker i noen grad sammenliknbarheten mot tidligere perioder.
2. kvartal 2017
Alle nasjonaliteter3 500 04662,6-2,33,3
Norge11 079 22538,9-5,3-22,0
Sverige958 71478,9-6,2-1,2
Danmark204 65478,9-4,24,8
Finland115 48569,7-1,3-21,6
Polen331 21458,79,8106,2
Tyskland129 38673,9-1,019,1
Nederland64 17482,1-5,824,0
Baltikum354 59866,17,489,1
Russland12 88189,7-8,3-60,5
Andre249 71572,91,167,1