Mer aktivitet på norske skinner

Publisert:

Det var en økning både i person- og godstrafikken med jernbane fra 2017 til 2018. Antall passasjerer økte i denne perioden med 5,7 prosent, mens det ble fraktet 0,7 prosent mer gods på det norske jernbanenettet.

Nye tall fra jernbanestatistikken viser at over 77 millioner reiser ble tatt med jernbanen i 2018. Av disse benyttet over halvparten av passasjerene seg av lokaltogene rundt hovedstaden. Transportarbeidet for persontrafikk økte også sammenlignet med fjoråret, og var på 3,7 milliarder passasjerkilometer. Det vil si at en gjennomsnittlig togpassasjer kjørte i underkant av 48 km.

Figur 1. Jernbanetransport. 2004=100

Passasjerkm Tonnkm Passasjerer Tonn
2004 100 100 100 100
2005 101.5 110.7 101.5 107.3
2006 105.6 117.8 105.8 106.9
2007 110.2 123.1 109.9 108.2
2008 116.4 127.3 114.3 106.9
2009 114.8 123.0 112.0 99.1
2010 116.8 123.0 113.0 117.2
2011 116.0 125.6 114.9 122.0
2012 115.9 122.6 121.3 130.6
2013 121.5 118.9 130.0 135.3
2014 128.2 124.4 136.0 144.0
2015 132.5 123.0 142.7 136.2
2016 137.7 128.9 143.7 146.5
2017 133.6 142.0 142.3 150.7
2018 137.3 145.0 150.4 152.1

Lav vekst i godstransporten

Totalt 35 millioner tonn gods ble fraktet med jernbanen i 2018, i overkant av 250 000 tonn mer enn i 2017. Godstransportarbeidet med jernbane utgjorde 4,1 milliarder tonnkilometer, en økning på 2,1 prosent sammenlignet med 2017.

Kontakt