Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
12957: Årsaker til manglende rekruttering av IKT-spesialister (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Har ikke hatt behov for slik kompetanse:
prosent
Har ikke hatt tro på at ønsket kompetanse er mulig å få tak i:
prosent
Har ikke hatt tilstrekkelig økonomi til å rekruttere slik kompetanse:
prosent
Annet:
prosent
Referansetid
Har ikke hatt behov for slik kompetanse:
31.12
Har ikke hatt tro på at ønsket kompetanse er mulig å få tak i:
31.12
Har ikke hatt tilstrekkelig økonomi til å rekruttere slik kompetanse:
31.12
Annet:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
forvaltningsnivå
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

forvaltningsnivå
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.
Andeler fordelt på årsaker til manglende rekruttering er prosentandeler av de som ikke har forsøkt å rekruttere i løpet av det siste året.

Brukerveiledning for statistikkbanken