Bruk av IKT i offentlig sektor

12957: Årsaker til manglende rekruttering av IKT-spesialister (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

forvaltningsnivå Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Har ikke hatt behov for slik kompetanse:
prosent
Har ikke hatt tro på at ønsket kompetanse er mulig å få tak i:
prosent
Har ikke hatt tilstrekkelig økonomi til å rekruttere slik kompetanse:
prosent
Annet:
prosent
Referansetid
Har ikke hatt behov for slik kompetanse:
31.12
Har ikke hatt tro på at ønsket kompetanse er mulig å få tak i:
31.12
Har ikke hatt tilstrekkelig økonomi til å rekruttere slik kompetanse:
31.12
Annet:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.
Andeler fordelt på årsaker til manglende rekruttering er prosentandeler av de som ikke har forsøkt å rekruttere i løpet av det siste året.

Brukerveiledning for statistikkbanken