Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 9 av 9
Seks av ti oppbevarer gamle mobiltelefoner hjemme

Om lag seks av ti nordmenn mellom 16 og 79 år leverer ikke fra seg mobiltelefon, bærbar PC eller nettbrett når det ikke brukes lenger. Færre oppbevarer stasjonær PC hjemme.

Ni av ti foretak leverer sitt gamle datautstyr som EE-avfall for gjenvinning

Om lag ni av ti norske foretak leverer sitt gamle IKT-utsyr som mobiltelefon, PC og nettbrett som EE-avfall for gjenvinning, når utstyret ikke blir brukt lenger.

Digital sårbarhet: Hvem har høy risiko for å falle utenfor?

Digitalt utenforskap er et tema som har fått økt oppmerksomhet i Norge de siste årene. Dette skyldes blant annet at med økt digitaliseringstakt, har konsekvensene ved å ikke henge med i den digitale utviklingen blitt større.

Disse gruppene sliter med å henge med på digitaliseringen

Unge studenter og lite integrerte utenlandske kvinner er sårbare i møtet med offentlige digitale tjenester.

Forsøk på identitetstyveri er fortsatt det mest utbredte IKT-sikkerhetsproblemet

Årets undersøkelse viser at mange aktører i offentlig sektor fortsatt blir utsatt for forsøk på identitetstyveri. Antallet kommuner som har vært rammet i løpet av de siste 12 måneder, har vokst siden 2020.

Sammenslåtte kommuner fikk bedre digitale tjenester

Både de sammenslåtte og de ikke sammenslåtte kommunene fikk bedre digitale tjenester etter kommunereformen i 2020, men de sammenslåtte nådde flere av sine innbyggere med tjenestene etter hvert.

4 av 5 handlet på nett

79 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år handlet på nett 1. kvartal 2021. Andelen er høyest blant de unge, mens de eldre har størst økning fra tidligere år.

1 av 10 foretak bruker kunstig intelligens-teknologi

Hvert tiende norske foretak bruker kunstig intelligens-teknologi (KI). KI-teknologier brukes oftest i forbindelse med automatisering av arbeidsprosesser.

Kraftig vekst i antallet med IT-yrker

Mens antallet lønnstakere samlet sett steg med 4,0 prosent fra 2015 til 2020, var oppgangen innen IT-yrker 21,1 prosent. Økningen har særlig vært prosentvis sterk innen helse- og sosialtjenester og finans og forsikring.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT.