Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 5 av 5
Forsøk på identitetstyveri er fortsatt det mest utbredte IKT-sikkerhetsproblemet

Årets undersøkelse viser at mange aktører i offentlig sektor fortsatt blir utsatt for forsøk på identitetstyveri. Antallet kommuner som har vært rammet i løpet av de siste 12 måneder, har vokst siden 2020.

Sammenslåtte kommuner fikk bedre digitale tjenester

Både de sammenslåtte og de ikke sammenslåtte kommunene fikk bedre digitale tjenester etter kommunereformen i 2020, men de sammenslåtte nådde flere av sine innbyggere med tjenestene etter hvert.

1 av 10 foretak bruker kunstig intelligens-teknologi

Hvert tiende norske foretak bruker kunstig intelligens-teknologi (KI). KI-teknologier brukes oftest i forbindelse med automatisering av arbeidsprosesser.

4 av 5 handlet på nett

79 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år handlet på nett 1. kvartal 2021. Andelen er høyest blant de unge, mens de eldre har størst økning fra tidligere år.

Kraftig vekst i antallet med IT-yrker

Mens antallet lønnstakere samlet sett steg med 4,0 prosent fra 2015 til 2020, var oppgangen innen IT-yrker 21,1 prosent. Økningen har særlig vært prosentvis sterk innen helse- og sosialtjenester og finans og forsikring.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT.