Utenrikshandel med varer

Til toppen
12780: Eksport av råolje før og etter bearbeiding i Storbritannia, etter land 1988 - 2019
Sist endret
15.05.2020
Kontakt
Utenrikshandel, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4753
utenrikshandel@ssb.no

Nina Rolsdorph, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 688
nro@ssb.no

Måleenhet
Verdi (mill. kr):
mill. kr
Mengde 1 (tonn):
tonn
Mengde 2 (1 000 fat):
1 000 fat
Referansetid
Verdi (mill. kr):
31.12.
Mengde 1 (tonn):
31.12.
Mengde 2 (1 000 fat):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
varegruppe
Må velges *
land
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 32 Valgte 1

varegruppe
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0


Totalt 263 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Dersom det ved et søk ikke fremkommer verdier, skyldes ikke dette nødvendigvis at det ikke er handel i denne perioden. Null (0) i feltene kan også å bety at verdien er mindre enn en halv av brukte enhet. Når feltene er markert med kolon (:), betyr det at tallene grunnet konfidensialitet ikke kan publiseres.
Landfordelingen for «Råolje, inkl. rørolje før bearbeiding i Storbritannia » viser bestemmelsesland for olje eksportert via rør (til Storbritannia) og via skip til alle land. Landfordelingen for «Råolje, inkl. rørolje etter bearbeiding i Storbritannia» viser de omfordelte tallene der råoljen i rør er prosessert og fraktet ut av Storbritannia. Denne tabellen har informasjon fra og med 1988. I tabell 5 i vedlegg 1 i Månedsstatistikk over utenrikshandelen finner man også tall for 1986 og 1987. Eksport av olje via rørledning startet opp i 1975, men SSB har kun tilgjengelig tall for eksporten etter fraksjoneringsprosessen fra og med 1986.
land
PS Palestina (2013-)
Tidligere: Vestbredden/Gazastripen (2001-2012)

Brukerveiledning for statistikkbanken