Utenrikshandel

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 100 av 115
Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 48 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 81,70 kr/kg, ein auke på 4,7 prosent samanlikna med veka før.

Ny eksportrekord

Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda på 98,8 milliardar kroner i 3. kvartal 2022, medan importen enda på 85,3 milliardar kroner. Dette førte til et tenesteoverskot på 13,4 milliardar, det høgaste overskotet registrert.

Sterk auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 47 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 78,00 kr/kg, ein auke på 10,6 prosent samanlikna med veka før.

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 46 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 70,55 kr/kg, ein auke på 3,1 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 45 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 68,43 kr/kg, ein nedgang på 3,3 prosent samanlikna med veka før.

Prisvekst på olje bidrar til sterk eksportverdi

Eksporten endte på 173,2 milliarder kroner i oktober, en oppgang på 10,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Importen beløp seg til 91,2 milliarder kroner, eller 25,2 prosent mer enn i fjor. Handelsoverskuddet endte dermed på 82,0 milliarder kroner.

Svak auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 44 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 70,76 kr/kg, ein auke på 0,2 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 43 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 70,64 kr/kg, ein nedgang på 2,0 prosent samanlikna med veka før.

Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 42 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 72,09 kr/kg, ein nedgang på 1,1 prosent samanlikna med veka før.

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 41 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 72,88 kr/kg, ein auke på 5,0 prosent samanlikna med veka før.

Visualisering av sesongjusterte tall for utenrikshandelen

Hva viser de nyeste tallene for utenrikshandel med varer? De ujusterte månedstallene er påvirket av kalendereffekter og sesongvariasjoner. Dette kan gjøre det vanskelig både å sammenligne tall for ulike perioder og å se den egentlige økonomiske utviklingen . Vi har økt antall serier for sesongjusterte tall i statistikkbanken fra 6 til 38, og de fleste av disse er med i denne visualiseringen.

Sterk eksportverdi til tross for prisfall på olje og gass

Eksportverdien for varer utgjorde 217,8 milliarder kroner i september, dette er en økning på 66,5 prosent sammenlignet med september i fjor. Oppgangen er sterkt drevet av prisvekst for viktige eksportvarer, men for flere av varene har prisene falt de siste månedene.

Sesongjustering av utenrikshandel med varer

Notatet dokumenterer en ny metode for sesongjustering av utenrikshandel med varer. Dette innebærer implementering av ny metode, ny programvare, ny revisjonsrutine og publiseringspraksis.

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 40 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 69,38 kr/kg, ein auke på 5,6 prosent samanlikna med veka før.

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 39 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 65,67 kr/kg, ein auke på 1,7 prosent samanlikna med veka før.

Svak auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 38 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 64,55 kr/kg, ein auke på 0,1 prosent samanlikna med veka før.

Oppgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 37 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 64,49 kr/kg, ein auke på 4,4 prosent samanlikna med veka før.

Handelsoverskuddet fortsetter å vokse

Med nye rekordhøye nivåer for både eksport- og importverdien i august 2022, endte handelsoverskuddet på historiske 197,7 milliarder kroner. Utviklingen kommer av høy prisvekst på energivaren naturgass, som har sammenheng med usikkerheten internasjonalt.

Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 36 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 61,80 kr/kg, ein nedgang på 0,2 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 35 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 61,94 kr/kg, ein nedgang på 4,1 prosent samanlikna med veka før.

Rekordhøg tenestebalanse

Det vart ny rekord i både tenestehandelen og tenestebalansen mellom Noreg og utlandet. Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda på 87,4 milliardar kroner i 2. kvartal 2022, medan importen enda på 80,1 milliardar kroner.

Stort fall i eksportprisen for fersk laks

I veke 34 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 64,62 kr/kg, ein nedgang på 7,5 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 33 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 69,86 kr/kg, ein nedgang på 5,4 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 32 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 73,83 kr/kg, ein nedgang på 1,9 prosent samanlikna med veka før.

Høyeste handelsoverskudd noensinne

I juli 2022 sprengte eksporten nye grenser og endte på 229,0 milliarder kroner, 0,4 prosent høyere enn ved forrige eksportrekord i mars i år. Handelsoverskuddet er med 153,2 milliarder kroner også historisk høyt, og 74,7 prosent høyere enn i foregående måned.

Noko auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 31 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 75,23 kr/kg, ein auke på 1,3 prosent samanlikna med veka før.

Vesentleg nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 30 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 74,23 kr/kg, ein nedgang på 8,1 prosent samanlikna med veka før.

Markant fall i eksportprisen for fersk laks

I veke 29 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 80,74 kr/kg, ein nedgang på 8,8 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 28 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 88,52 kr/kg, ein nedgang på 2,0 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 27 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 90,29 kr/kg, ein nedgang på 3,0 prosent samanlikna med veka før.

Eksportverdien på naturgass tredoblet siden i fjor

Den totale eksportverdien i juni utgjorde 176,6 milliarder kroner, som er en økning på 77,9 prosent mot juni i fjor. Oppgangen er sterkt drevet av høyere priser på olje og gass, som påvirkes av krigen i Ukraina.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 26 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 93,13 kr/kg, ein nedgang på 4,4 prosent samanlikna med veka før.

Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 25 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 97,43 kr/kg, ein nedgang på 1,0 prosent samanlikna med veka før.

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 24 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 98,43 kr/kg, ein auke på 1,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksporten fortsatt høy

Verdien av eksporten endte på 175,8 milliarder kroner i mai. Høye gass og oljepriser er hovedårsaken til den høye verdien. Importen beløp seg til 89,2 milliarder kroner, slik at handelsoverskuddet endte på 86,6 milliarder kroner.

Noko auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 23 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 96,66 kr/kg, ein auke på 0,8 prosent samanlikna med veka før.

Noko auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 22 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 95,88 kr/kg, ein auke på 0,8 prosent samanlikna med veka før.

Vesentleg overskot på tenestebalansen

Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda på 76,4 milliardar kroner i 1. kvartal 2022, medan importen enda på 71,8 milliardar kroner. Dette resulterte i det største overskottet på tenestebalansen sidan 1. kvartal 2012, som var da utanriks sjøfart blei inkludera i statistikken.

Oppgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 21 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 95,13 kr/kg, ein auke på 2,6 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 20 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 92,71 kr/kg, ein nedgang på 5,1 prosent samanlikna med veka før.

Markant fall i eksportprisen for fersk laks

I veke 19 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 97,65 kr/kg, ein nedgang på 9,8 prosent samanlikna med veka før.

Tredje største handelsoverskudd noensinne

Eksportverdien i april 2022 var 93,6 prosent høyere enn samme måned året før. Eksportinntektene var noe lavere enn rekordmåned mars, men handelsoverskuddet på 92,6 milliarder kroner er likevel svært høyt.

Svak auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 18 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 108,21 kr/kg, ein auke på 0,4 prosent samanlikna med veka før.

Markant auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 17 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 107,75 kr/kg, ein auke på 8,9 prosent samanlikna med veka før.

Oppgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 16 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 98,93 kr/kg, ein auke på 4,5 prosent samanlikna med veka før.

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 15 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 94,63 kr/kg, ein auke på 1,5 prosent samanlikna med veka før.

Eksporten til nye høyder

I mars 2022 sprengte eksporten nye grenser og endte på 226,3 milliarder kroner - nesten 25 prosent mer enn ved forrige topp i desember 2021. Handelsoverskuddet er med 138,4 milliarder kroner også historisk høyt, og 64,3 prosent høyere enn i foregående måned.

Markant auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 14 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 93,21 kr/kg, ein auke på 10,8 prosent samanlikna med veka før.

Svak auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 13 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 84,16 kr/kg, ein auke på 0,8 prosent samanlikna med veka før.

Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 12 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 83,53 kr/kg, ein auke på 6,7 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 11 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 78,28 kr/kg, ein nedgang på 5,9 prosent samanlikna med veka før.

Norges handel med Russland og Ukraina

Norge har et kraftig handelsunderskudd med Russland, og vi har eksportert mye fisk til Ukraina. Etter mer enn syv måneder med krig i Ukraina kan vi se nærmere på hvordan Russlands invasjon har påvirket varehandelen med disse landene.

Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 10 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 83,23 kr/kg, ein nedgang på 0,6 prosent samanlikna med veka før.

Eksporten er nesten doblet på et år

Eksporten i februar 2022 endte på 154,2 milliarder kroner, en nesten dobling fra februar i fjor. Eksporten er imidlertid noe lavere enn i januar i år. Høy verdi på naturgasseksporten er den viktigste forklaringen på oppgangen, men høy olje- og fastlandseksport bidro også til den økte eksportverdien.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 9 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 83,75 kr/kg, ein nedgang på 4,7 prosent samanlikna med veka før.

Noko oppgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 8 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 87,92 kr/kg, ein auke på 0,4 prosent samanlikna med veka før.

Norges viktigste handelspartnere

I 2021 importerte Norge varer for 847 milliarder kroner og eksporterte for 1 378 milliarder kroner. EU-landene, Storbritannia, Kina og USA er de viktigste handelspartnerne for Norge.

Norges våpeneksport økte i 2021

Norsk våpeneksport økte med 463 millioner til 3,3 milliarder kroner i 2021. Nato-landene kjøper fortsatt mest våpen og ammunisjon fra Norge.

Rekordhøg eksport av tenester

Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda på rekordhøge 79,9 milliardar kroner i fjerde kvartal 2021, sterkt prega av auka internasjonale fraktratar i utanriks sjøfart. Tenesteimporten enda på 76,8 milliardar kroner, som gav eit overskot i tenestebalansen.

Markant auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 7 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 87,60 kr/kg, ein auke på 13,0 prosent samanlikna med veka før.

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

Varefortegnelsen er i samsvar med varespesifikasjonene i tolltariffen. Denne bygger igjen på den internasjonale statistikk- og tollnomenklatur, Det harmoniserte system (HS). Det er under utformingen av varefortegnelsen også tatt omsyn til FNs Standard International Trade Classification (SITC-Rev. 4).

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 6 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 77,55 kr/kg, ein auke på 4,2 prosent samanlikna med veka før.

Fortsatt sterk eksportverdi

Eksporten i januar endte på 160,4 milliarder kroner, det høyeste registrerte etter rekordmåneden desember 2021. Importen økte med 23,3 prosent og endte på 68,6 milliarder kroner. Dette resulterte i et handelsoverskudd på 91,8 milliarder kroner.

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 5 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 74,42 kr/kg, ein auke på 5,5 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 4 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 70,56 kr/kg, ein nedgang på 3,3 prosent samanlikna med veka før.

Svak auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 3 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 72,97 kr/kg, ein auke på 1,3 prosent samanlikna med veka før.

Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 2 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 72,05 kr/kg, ein oppgang på 7,0 prosent samanlikna med veka før.

Tidenes største handelsoverskudd i 2021

Det ble eksportert varer for rekordhøye 1 377,8 milliarder kroner i 2021, sterkt drevet av høye priser på energivarer, metaller og fisk. Med en samlet vareimport på 846,8 milliarder kroner endte handelsoverskuddet for varer på historiske 531 milliarder kroner.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 1 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 67,32 kr/kg, ein nedgang på 1,6 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 52 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 68,38 kr/kg, ein nedgang på 4,1 prosent samanlikna med veka før.

Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 51 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 71,32 kr/kg, ein nedgang på 0,6 prosent samanlikna med veka før.

Markant auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 50 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 71,77 kr/kg, ein auke på 10,3 prosent samanlikna med veka før.

Sporty gaver under juletreet

Mobiltelefoner og smartklokker er som alltid populære gaver. Snart to år inn i pandemien er det de sporty gavene som skiller seg ut i importstatistikken. Ski og snowboard har hatt et voldsomt oppsving fra i fjor.

Fortsatt rekordhøy eksport

Norsk vareeksport er fortsatt høy og satte ny rekord for femte måned på rad. Eksportverdien utgjorde 158,1 milliarder kroner i november. Høye priser på energivarer bidrar mest til oppgangen.

Sterk auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 49 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 65,06 kr/kg, ein auke på 6,5 prosent samanlikna med veka før.

Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 48 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 61,11 kr/kg, ein nedgang på 1,2 prosent samanlikna med veka før.

Stor auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 47 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 61,84 kr/kg, ein oppgang på 6,4 prosent samanlikna med veka før.

Vesentleg overskott på tenestebalansen

Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda på 69,6 milliardar kroner i tredje kvartal, medan importen var 66,6 milliardar kroner. Dette resulterte i eit betydeleg overskott på tenestebalansen og det største sidan 2. kvartal 2014.

Stor auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 46 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 58,13 kr/kg, ein oppgang på 6,0 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 45 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 54,86 kr/kg, ein nedgang på 2,2 prosent samanlikna med veka før.

Handelsoverskuddet fortsetter å vokse

For fjerde måned på rad er den samlede vareeksporten på historiske nivåer, og den beløp seg til 156,8 milliarder kroner i oktober. Rekordnivåer på både naturgass- og fastlandseksporten bidro til det høyeste handelsoverskuddet noensinne.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 44 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 56,09 kr/kg, ein nedgang på 3,3 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 43 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 57,98 kr/kg, ei nedgang på 2,8 prosent samanlikna med veka før.

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 42 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 59,63 kr/kg, ei auke på 2,1 prosent samanlikna med veka før.

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 41 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 58,39 kr/kg, ei auke på 5,5 prosent samanlikna med veka før.

Høyeste handelsoverskudd noensinne

Samlet vareeksport endte på rekordhøye 129,5 milliarder kroner i september, mer enn en dobling fra september i fjor og en økning på 11,9 prosent fra forrige måneds eksportrekord. Verdien av naturgasseksporten er den klart høyeste noensinne. Samtidig er oljeeksporten og fastlandseksporten høy.

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 40 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 55,33 kr/kg, ei auke på 3,3 prosent samanlikna med veka før.

Svak auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 39 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 53,54 kr/kg, ein svak auke på 1,2 prosent samanlikna med veka før.

Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 38 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 52,88 kr/kg, ein svak nedgang på 1,0 prosent samanlikna med veka før.

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 37 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 53,43 kr/kg, ei auke på 2,2 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 36 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 52,30 kr/kg, ein nedgang på 3,9 prosent samanlikna med veka før.

Ny måned med eksportrekord

Vareeksporten på 115,7 milliarder kroner i august 2021 slår forrige måneds eksportrekord med 7,7 prosent. Eksporten av naturgass er den klart høyeste noensinne. Samtidig er oljeeksporten og fastlandseksporten høy.

Svak auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 35 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 54,41 kr/kg, ein oppgang på 0,6 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 34 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 54,08 kr/kg, ein nedgang på 5,0 prosent samanlikna med veka før.

Lågare underskot på tenestebalansen

Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda på 63 milliardar kroner i andre kvartal, medan importen var 63,4 milliardar kroner. Dette førte til det minste underskotet på tenestebalansen sidan 2015, som var sist tenestebalansen synte overskot.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 33 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 56,91 kr/kg, ein nedgang på 3,7 prosent samanlikna med veka før.

Noko auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 32 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 59,08 kr/kg, ein oppgang på 1,0 prosent samanlikna med veka før.

Klart høyeste eksport noensinne

Eksporten av varer i juli er med 107,5 milliarder kroner den klart høyeste registrerte i en måned. Utførselen av både råolje, naturgass og fastlandsvarer steg kraftig sammenlignet med juli 2020. Importen økte med 8,0 prosent og endte på 65,2 milliarder kroner.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 31 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 58,52 kr/kg, ein nedgang på 5,7 prosent samanlikna med veka før.

Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 30 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 62,03 kr/kg, ein nedgang på 6,1 prosent samanlikna med veka før.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde utenrikshandel.