12574: Elever ved nasjonale prøver, etter klassetrinn, prøve, mestringsnivå, sentralitet og foreldrenes utdanningsnivå (prosent) 2018 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

klassetrinn Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

prøve Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

mestringsnivå Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

sentralitet

Totalt 7 Valgte

Søk

foreldrenes utdanningsnivå

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.01.2020
Kontakt
Henning Holgersen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 97
ing@ssb.no

Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
stk@ssb.no

Måleenhet
Elever:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken