Elevar i grunnskolen

Til toppen

12283: Netto driftsutgifter i grunnskolesektoren, etter funksjon (K) 2015 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden , 0104 Moss , 0105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 769

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Netto driftsutgifter i grunnskolesektoren, etter funksjon
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken