Videregående opplæring og annen videregående utdanning

12251: Gjennomføring blant voksne 25 år og eldre i videregående opplæring (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Deltakere startet i videregående opplæring for fem år siden (antall):
antall
Deltakere bestått videregående opplæring på normert tid (antall):
antall
Deltakere bestått videregående opplæring på normert tid (prosent):
prosent
Deltakere bestått videregående opplæring på mer enn normert tid (antall):
antall
Deltakere bestått videregående opplæring på mer enn normert tid (prosent):
prosent
Bestått skoleår i videregående opplæring i løpet av forrige skoleår (antall):
antall
Bestått trinn i videregående opplæring forrige skoleår (prosent):
prosent
Bestått praksiskandidatprøver forrige skoleår (antall):
antall
Bestått praksiskandidatprøver forrige skoleår (prosent):
prosent
Referansetid
Deltakere startet i videregående opplæring for fem år siden (antall):
31.12
Deltakere bestått videregående opplæring på normert tid (antall):
31.12
Deltakere bestått videregående opplæring på normert tid (prosent):
31.12
Deltakere bestått videregående opplæring på mer enn normert tid (antall):
31.12
Deltakere bestått videregående opplæring på mer enn normert tid (prosent):
31.12
Bestått skoleår i videregående opplæring i løpet av forrige skoleår (antall):
31.12
Bestått trinn i videregående opplæring forrige skoleår (prosent):
31.12
Bestått praksiskandidatprøver forrige skoleår (antall):
31.12
Bestått praksiskandidatprøver forrige skoleår (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjennomføring blant voksne 25 år og eldre som startet i vg1 et bestemt år, med status etter 5 år. Voksne som har begynt i videregående opplæring 3 år forutfor statistikkåret inkluderes ikke i tallene. Tallene er etter skolefylke.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken