Kommunalt avløp

Til toppen

12217: Selvkost og gebyrer for avløpssektoren (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr) , Driftsutgifter for avløpsrensing per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb.) (kr) , Driftsutgifter for avløpsnett per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb.) (kr) ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
12217: Tabellen viser nøkkeltall for selvkost og gebyrer i avløpssektoren. Tallene er hentet fra KOSTRA- skjema 23, 22 og fra avløpsdata. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.