Vann og avløp

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 2 av 2

1 480 tonn fosfor fra norsk avløpssektor

For 2020 er totale utslipp fra norsk avløpssektor beregnet til 1480 tonn fosfor, tilsvarende 0.27 kilo per innbygger. Dette fordeler seg på 1020 tonn fra kommunale avløpsanlegg (≥ 50 pe), 150 tonn fra lekkasjer og 310 tonn fra små, i hovedsak separate, avløpsanlegg (septik m.m.).

Færre utførte beredskapsøvelser

Kun 32 prosent av de 1 095 kommunale vannverkene her i landet har utført beredskapsøvelse det siste året. Dette er en nedgang på 10 prosentpoeng sammenlignet med 2019, da nivået lå på 42 prosent.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet vann og avløp.

faktasider