12061: Kommunale kulturskoler (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Line Gjermshusengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 346
lgj@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per innbygger 6-15 år (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr):
kr
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent):
prosent
Barn 6-15 år som står på venteliste til kommunens kulturskole (prosent):
prosent
Elever i kommunens kulturskole (antall):
antall
Elever fra kommunen i kommunens kulturskole (antall):
antall
Elevplasser i kommunens kulturskole (antall):
antall
Elevplasser i kommunens kulturskole i fjor (antall):
antall
Årsverk:
årsverk
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (antall):
antall
Referansetid
Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per innbygger 6-15 år (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr):
31.12
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent):
31.12
Barn 6-15 år som står på venteliste til kommunens kulturskole (prosent):
31.12
Elever i kommunens kulturskole (antall):
31.12
Elever fra kommunen i kommunens kulturskole (antall):
31.12
Elevplasser i kommunens kulturskole (antall):
31.12
Elevplasser i kommunens kulturskole i fjor (antall):
31.12
Årsverk:
31.12
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kommunale kulturskoler
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken