Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
12038: Rekruttering av IKT-spesialister, etter antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året:
prosent
Hadde problemer med å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året:
prosent
Referansetid
Har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året:
1. kvartal
Hadde problemer med å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
forvaltningsnivå
Må velges *
antall innbyggere
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

forvaltningsnivå
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

antall innbyggere

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.
statistikkvariabel
Hadde problemer med å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året
Beregnet av andelen virksomheter som har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året.

Brukerveiledning for statistikkbanken