Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
12034: Formål med bruk av sosiale medier, etter antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2019
Sist endret
29.04.2019
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Tilgjengeliggjøre informasjon om virksomheten:
prosent
Utvikle virksomhetens omdømme:
prosent
Innhente/svare på brukernes meninger, vurderinger og spørsmål:
prosent
Involvere brukerne i utvikling av tjenester:
prosent
Prosjektarbeid i interne/eksterne miljøer:
prosent
Utveksle synspunkter/holdninger/kunnskap innenfor virksomheten:
prosent
Rekruttere nye ansatte:
prosent
Referansetid
Tilgjengeliggjøre informasjon om virksomheten:
1. kvartal
Utvikle virksomhetens omdømme:
2. kvartal
Innhente/svare på brukernes meninger, vurderinger og spørsmål:
2. kvartal
Involvere brukerne i utvikling av tjenester:
2. kvartal
Prosjektarbeid i interne/eksterne miljøer:
2. kvartal
Utveksle synspunkter/holdninger/kunnskap innenfor virksomheten:
2. kvartal
Rekruttere nye ansatte:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
forvaltningsnivå
Må velges *
antall innbyggere
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

forvaltningsnivå
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

antall innbyggere

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Prosentandelene er beregnet av andel kommuner/fylkeskommuner som bruker sosiale medier.
Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken