Bruk av IKT i offentlig sektor

12034: Formål med bruk av sosiale medier, etter antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

forvaltningsnivå Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

antall innbyggere

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.04.2019
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Tilgjengeliggjøre informasjon om virksomheten:
prosent
Utvikle virksomhetens omdømme:
prosent
Innhente/svare på brukernes meninger, vurderinger og spørsmål:
prosent
Involvere brukerne i utvikling av tjenester:
prosent
Prosjektarbeid i interne/eksterne miljøer:
prosent
Utveksle synspunkter/holdninger/kunnskap innenfor virksomheten:
prosent
Rekruttere nye ansatte:
prosent
Referansetid
Tilgjengeliggjøre informasjon om virksomheten:
1. kvartal
Utvikle virksomhetens omdømme:
2. kvartal
Innhente/svare på brukernes meninger, vurderinger og spørsmål:
2. kvartal
Involvere brukerne i utvikling av tjenester:
2. kvartal
Prosjektarbeid i interne/eksterne miljøer:
2. kvartal
Utveksle synspunkter/holdninger/kunnskap innenfor virksomheten:
2. kvartal
Rekruttere nye ansatte:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Prosentandelene er beregnet av andel kommuner/fylkeskommuner som bruker sosiale medier.
Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken