Elevar i grunnskolen

Til toppen

11981: Avtalte årsverk, lærerårsverk og assistentårsverk i grunnskolesektoren (K) 2015 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Avtalte årsverk, lærerårsverk og assistentårsverk i grunnskolesektoren (eksl. Og inkl. lange fravær)
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Avtalte årsverk i grunnskolesektoren (prosent)
Grunnet en feil i produksjonen av tallene for 2015 og 2016 etter ny løsning, er det noen mangler for årsverkstallene disse årene. I 2015 mangler ca. 130 årsverk i de publiserte tallene for grunnskolen på landsnivå. I 2016 mangler rundt 140 årsverk.
Avtalte årsverk i grunnskolesektoren (årsverk)
Grunnet en feil i produksjonen av tallene for 2015 og 2016 etter ny løsning, er det noen mangler for årsverkstallene disse årene. I 2015 mangler ca. 130 årsverk i de publiserte tallene for grunnskolen på landsnivå. I 2016 mangler rundt 140 årsverk.

Brukerveiledning for statistikkbanken