Videregående opplæring og annen videregående utdanning

11914: Gjennomføring i videregående opplæring, etter utdanningsprogram i vg1 og gjennomføringstid (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

utdanningsprogram

Totalt 3 Valgte

Søk

gjennomføringstid

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Elever og lærlinger (antall):
antall
Elever og lærlinger som startet i vg1 fem år tidligere (prosent):
prosent
Referansetid
Elever og lærlinger (antall):
31.12
Elever og lærlinger som startet i vg1 fem år tidligere (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I gjennomføringsanalysen tar en utgangspunkt i elever som startet i vg1 for første gang et bestemt år, for deretter å beskrive status etter fem år. Tallene er etter elevens bostedsfylke ved fylte 16 år. Med normert tid menes den tid et kurs i videregående opplæring skal gjennomføres på i henhold til kursets læreplan for en heltidselev. Normert tid tilsvarer normalt treårig opplæring for elever og fireårig opplæring for lærlinger (to år i skole og to år i bedrift). Det er avdekket mangler i Nasjonal utdanningsdatabase ved at noen avlagte og beståtte fagprøver de siste årene ikke er registrert. Dette gjelder enkelte opplæringsløp innenfor elektrofag og teknikk og industriell produksjon der læretid følger etter tre år i skole. Disse manglene, som berørte gjennomføringsårgangene 2010-2015, 2011-2016 og 2012-2017 er rettet opp.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken