Videregående opplæring og annen videregående utdanning

11902: Samlede utgifter til videregående utdanning i fylkeskommunen (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Brutto investeringsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Brutto investeringsutgifter, per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr):
kr
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Referansetid
Brutto investeringsutgifter (1000 kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter, per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Regnskapsdataene omfatter data fra fylkeskommunen inkludert regnskap fra fylkeskommunale foretak, interfylkeskommunale selskaper og – samarbeider. Dette gir det mest dekkende bildet av ressursbruken uavhengig av hvordan tjenesten er organisert i den enkelte fylkeskommunen. Mens dette tidligere ble beskrevet som 'konserndata' omtales det nå som 'fylkeskommuner'.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken