Videregående opplæring og annen videregående utdanning

11900: Årsverk i videregående opplæring (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2019
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte i videregående opplæring (antall):
antall
Avtalte årsverk (antall):
antall
Avtalte årsverk, ekskludert lange fravær (antall):
antall
Avtalte årsverk, ekskludert lange fravær (prosent):
prosent
Avtalte årsverk ledere (antall):
antall
Avtalte årsverk ledere, ekskludert lange fravær (antall):
antall
Avtalte årsverk lærere (antall):
antall
Avtalte årsverk lærere, ekskludert lange fravær (antall):
antall
Elever per lærerårsverk (antall):
antall
Referansetid
Sysselsatte i videregående opplæring (antall):
31.12
Avtalte årsverk (antall):
31.12
Avtalte årsverk, ekskludert lange fravær (antall):
31.12
Avtalte årsverk, ekskludert lange fravær (prosent):
31.12
Avtalte årsverk ledere (antall):
31.12
Avtalte årsverk ledere, ekskludert lange fravær (antall):
31.12
Avtalte årsverk lærere (antall):
31.12
Avtalte årsverk lærere, ekskludert lange fravær (antall):
31.12
Elever per lærerårsverk (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid i 2018. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent, og endringstallene i antall årsverk fra 2017 til 2018 er dermed ikke reelle. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken