11817: Kino og kinobesøk (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Line Gjermshusengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 346
lgj@ssb.no

Måleenhet
Kinobygg (antall):
antall
Ikke-kommunale kinobygg (antall):
antall
Kinosaler (antall):
antall
Kinoseter (antall):
antall
Kinobesøk (antall):
antall
Besøk på norske filmer (antall):
antall
Kinoforestillinger (antall):
antall
Forestillinger av norske filmer (antall):
antall
Besøk per kinoforestilling (antall):
antall
Netto driftsutgifter til kino per besøkende (kr):
kr
Referansetid
Kinobygg (antall):
31.12
Ikke-kommunale kinobygg (antall):
31.12
Kinosaler (antall):
31.12
Kinoseter (antall):
31.12
Kinobesøk (antall):
31.12
Besøk på norske filmer (antall):
31.12
Kinoforestillinger (antall):
31.12
Forestillinger av norske filmer (antall):
31.12
Besøk per kinoforestilling (antall):
31.12
Netto driftsutgifter til kino per besøkende (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kino og kinobesøk
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Kinosaler (antall)
Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.
Kinobesøk (antall)
Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.
Besøk per kinoforestilling (antall)
Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Brukerveiledning for statistikkbanken