Kommunalt avløp

Til toppen

11789: Utvalgte nøkkeltall for kommunalt avløp (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merk at for denne tabellen så vil det ikke publiseres 15. mars tall for oppfyllelse av rensekrav (for siste årgang). Samtidig vil 15. juni tallet for det aktuelle grunnlagstallet utgjøre foreløpige tall, og endelige tall vil bli frigitt i løpet av oktober måned. Bakgrunnen er at kildedata er basert på ekstern kilde (registerdata fra Miljødirektoratet), og ikke ordinær KOSTRA datainnsamling. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.