Til toppen

11789: Utvalgte nøkkeltall for kommunalt avløp (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 3001 Halden ,

Valgt 0 av totalt 768

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Merk at for denne tabellen så vil det ikke publiseres 15. mars tall for oppfyllelse av rensekrav (for siste årgang). Samtidig vil 15. juni tallet for det aktuelle grunnlagstallet utgjøre foreløpige tall, og endelige tall vil bli frigitt i løpet av oktober måned. Bakgrunnen er at kildedata er basert på ekstern kilde (registerdata fra Miljødirektoratet), og ikke ordinær KOSTRA datainnsamling.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken