Kommunalt avløp

Til toppen

11788: Kommunalt avløpsslam (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mengde slam disponert totalt (tonn tørrstoff) (tonn) , Mengde slam disponert til jordforbedring i jordbruket (tonn tørrstoff) (tonn) , Mengde slam disponert til jordforbedring på grøntarealer (tonn tørrstoff) (tonn) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 3001 Halden ,

Valgt 0 av totalt 769

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merk at for denne tabellen så vil det ikke publiseres 15. mars eller 15. juni tall (for siste årgang). Endelige tall vil bli frigitt i løpet av oktober måned. Bakgrunnen er at kildedata er basert på ekstern kilde (registerdata fra Miljødirektoratet), og ikke ordinær KOSTRA datainnsamling. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.