Utenrikshandel med varer

Til toppen

11356: Utenrikshandel med varer, etter næring og antall ansatte i foretak 2014 - 2015

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

Flow fra cS TEC Concept list

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. _T Alle næringsområder , A Jordbruk, skogbruk og fiske , BTE Utvinning, bergverk, industri og kraft (Næring B, C, D, E) ,

Valgt 0 av totalt 45

Valgfri variabel

Number of employee fra cS TEC Concept list


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Statistikk for årstall publiseres for første gang i januar måned påfølgende år (t+1). Deretter revideres tallene to ganger: Første gang i mai påfølgende år (år t+1), før endelige tall publiseres i mai ett år senere (år t+2).

Brukerveiledning for statistikkbanken