Skatt for personer

Til toppen

10942: Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og over, etter ti-årig aldersgrupper 2013 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
hovedpost fra ligninga
Må velges *
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruttoinntekt , Personinntekt lønn , Ytelser fra folketrygden ,

Valgt 0 av totalt 24

alder


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

hovedpost fra ligninga
Alminnelig inntekt etter særfradrag
Negative beløp satt lik 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken