Skatt for personer

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1

A wealth tax at work

Norge er et av få land i verden med en årlig skatt på formue og denne er stadig gjenstand for debatt. Debatten dreier seg primært om fordelingseffekter og eventuelle uheldige adferdsendringer knyttet til økonomisk effektivitet, slik som effekter på sparing, investering og entreprenørskap.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet skatt for personer.