Bruk av IKT i offentlig sektor

10852: Tiltak/rutiner ved administrasjon av IKT-sikkerheten, etter sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2013 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Har en skriftlig informasjonssikkerhetspolicy som er forankret i ledelsen:
prosent
En formelt utnevnt person er fagansvarlig for informasjonssikkerheten:
prosent
En beredskapsplan er oppdatert i løpet av de to siste årene:
prosent
Beredskapsøvelse gjennomføres minst en gang per år:
prosent
Har rutine for håndtering av sikkerhetshendelser:
prosent
Har dokumentert metodikk og maler for risikovurderinger:
prosent
Akseptabel risiko er klargjort av ledelsen, og er kommunisert videre til de ansatte:
prosent
Risikovurderinger gjennomføres systematisk og periodisk:
prosent
Ved nye risikovurderinger iverksettes nødvendig risikohåndtering:
prosent
Har årlige interne revisjoner av styringssystemet for informasjonssikkerhet:
prosent
Ledelsen har årlig gjennomgang av styringssystemet for informasjonssikkerhet:
prosent
Aktiviteter for opplæring og bevisstgjøring av ansatte og ledere gjennomføres minst én gang per år:
prosent
Referansetid
Har en skriftlig informasjonssikkerhetspolicy som er forankret i ledelsen:
1. kvartal
En formelt utnevnt person er fagansvarlig for informasjonssikkerheten:
1. kvartal
En beredskapsplan er oppdatert i løpet av de to siste årene:
1. kvartal
Beredskapsøvelse gjennomføres minst en gang per år:
1. kvartal
Har rutine for håndtering av sikkerhetshendelser:
1. kvartal
Har dokumentert metodikk og maler for risikovurderinger:
1. kvartal
Akseptabel risiko er klargjort av ledelsen, og er kommunisert videre til de ansatte:
1. kvartal
Risikovurderinger gjennomføres systematisk og periodisk:
1. kvartal
Ved nye risikovurderinger iverksettes nødvendig risikohåndtering:
1. kvartal
Har årlige interne revisjoner av styringssystemet for informasjonssikkerhet:
1. kvartal
Ledelsen har årlig gjennomgang av styringssystemet for informasjonssikkerhet:
1. kvartal
Aktiviteter for opplæring og bevisstgjøring av ansatte og ledere gjennomføres minst én gang per år:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Ved nye risikovurderinger iverksettes nødvendig risikohåndtering
Uavhengig av nye eller endrede IKT-systemer

Brukerveiledning for statistikkbanken