Skatt for personer

10565: Skattefradrag for boligsparing for ungdom, etter størrelsen på bruttoinntekt og alder 2003 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

bruttoinntektsintervall

Totalt 9 Valgte

Søk

alder

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.11.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Personer med boligsparing (BSU):
personer
Gjennomsnittlig skattefradrag (kr):
kr
Referansetid
Personer med boligsparing (BSU):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Skattefradrag for BSU-sparing utgjør 20 prosent av det årlige sparebeløpet. Fra 2003 til og med 2008 var maksimalt årlig sparebeløp 15 000 kroner. Fra og med 2009 til og med 2013 var maksimalt årlig sparebeløp 20 000 kroner. Fra og med 2014 var maksimalt årlig sparebeløp 25 000 kroner.Skattetillegg for brutt sparekontrakt er medregnet i skattefradraget. Det er dermed mulig å ha negativt fradrag.
Bruttoinntekt omfatter lønnsinntekter, næringsinntekter, pensjoner og kapitalinntekter.
statistikkvariabel
Personer med boligsparing (BSU)
Man kan få skattefradrag for BSU-sparing til og med det året man fyller 33 år. Hvis man ikke kan benytte seg av skattefradraget, kan det overføres til ektefelle uavhengig av ektefelles alder. Noen personer over 33 år vil derfor være registrert med skattefradrag for BSU.

Brukerveiledning for statistikkbanken